Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Workshop ‘Inzicht in conflict en polarisatie’ voor gemeenten

Veiliger leven

Zo’n dertig communicatieadviseurs en ambtenaren openbare orde en veiligheid van de gemeenten in Noord-Holland Noord en enkele collega’s van de veiligheidsregio volgden dinsdag 31 januari bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de boeiende workshop ‘Inzicht in conflict en polarisatie’. Spreker was Bart Brandsma van Inside Polarisation en bedenker van het Denkkader Polarisatie.

Eigen professionele rol

Tijdens de workshop bleek dat de theorie van Bart veel inzichten geeft in hoe je met luisteren naar het stille midden veel informatie krijgt over wat er echt speelt in de samenleving. Dit kan goed helpen bij het in kaart brengen van een polarisatiekwestie. Je kunt je als professional wel uitspreken, maar je moet je altijd bewust zijn van de effecten die dat heeft. Er is niet zo zeer een goed of fout, maar als je een pool kiest kun je niet zo snel meer terug naar een andere rol. Pushers kunnen hier baat bij hebben.

Bart gaf ook realistisch aan dat de grote problemen, zoals racisme, klimaat, asiel en woningnood niet op te lossen zijn. Deze issues moeten we leren hanteren en de pijn weten te verdelen.

Succes

Het was een leerzame workshop, waarbij ook geoefend werd met de verschillende rollen die komen kijken bij polarisatie. Een opdracht was bijvoorbeeld: kijk waar je zelf op de polarisatiekaart staat bij bepaalde kwesties. Dit levert soms verrassende inzichten op. Na afloop waren veel aanwezigen enthousiast om hier verder mee aan de slag te gaan. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je kijken op https://insidepolarisation.nl/

Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis, onderdeel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, ondersteunt de zestien gemeentes bij het signaleren en aanpakken van polarisering en radicalisering. Elke drie weken wordt in het integraal informatieoverleg met gemeenten, politie, reclassering en het openbaar ministerie signalen besproken vanuit het netwerk dat mogelijke signalen oppikt. Denk aan wijkagenten, handhavers, jongerenwerkers, baliemedewerkers, een afdeling communicatie of een bezorgde burger die een melding doet.

Het Zorg- en Veiligheidshuis zorgt ervoor dat partners op de hoogte blijven van landelijke en regionale trends en ontwikkelingen en helpen om zorgelijke ontwikkelingen in de samenleving zo vroeg mogelijk in beeld en op tafel te krijgen. Soms staat dat nog helemaal los van een persoon of organisatie, maar heeft het te maken met mogelijke triggerfactoren, zoals de komst van een opvanglocatie, demonstratie of aangekondigde maatregelen van de (rijks)overheid.
Zij zorgen ervoor dat de juiste informatie op tafel komt, gaan in gesprek met betrokkenen en duiden de signalen. Indien nodig komt er een gerichte integrale aanpak voor de persoon of organisatie in kwestie.

Contactgegevens Zorg- en Veiligheidshuis:
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
Telefoon: 072 204 21 70
E-mail: veiligheidshuis@vrnhn.nl