Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Toegankelijkheid

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) besteedt aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Het is belangrijk dat iedereen overheidssites gemakkelijk kan vinden en gebruiken.

Om dit mogelijk te maken, volgt VRNHN de eisen van Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van deze richtlijnen worden websites toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden zo veel mogelijk dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Ook vinden we transparantie essentieel en daarom verstrekken we actuele informatie over de toegankelijkheid van onze website en onze plannen voor verbeteringen. Deze informatie presenteren we in de Toegankelijkheidsverklaring.  Op dit moment zijn er drie specifieke aandachtspunten die voor u van belang kunnen zijn bij het gebruik van onze website mijngemeente.vrnhn.nl.

Het toegankelijkheidslabel van mijngemeente.vrnhn.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Video’s

In de website mijngemeente.vrnhn.nl wordt soms verwezen naar externe YouTube video’s.  We streven er naar om in de toekomst volledig uitgeschreven teksten ter beschikking te stellen. Het is nu ook al mogelijk om ondertiteling aan te zetten op deze YouTube video’s. De ondertiteling wordt automatisch door YouTube gegenereerd en de teksten zijn dus niet foutloos. Aan correcte ondertiteling wordt gewerkt.

Contrast

We realiseren ons dat het kleurgebruik op de website mijngemeente.vrnhn.nl  nog niet optimaal is omdat het contrast soms nog te wensen over laat. Goed gebruik van kleuren binnen een website is belangrijk voor kleurenblinden en slechtzienden. Mocht u problemen op dit vlak ervaren met de website dan raden we aan om een toegankelijkheidsextensie te installeren in uw browser, waarmee de kleuren en het contrast automatisch worden aangepast. VRNHN werkt momenteel aan aanpassingen in het ontwerp van de verschillende websites om de gebruikerservaring te optimaliseren.

PDF documenten

Het kan voorkomen dat een document in het Portable Document formaat (PDF) niet volledig toegankelijk is. Mocht u problemen hebben met het raadplegen van een niet-toegankelijk document op onze website? Neemt u dan contact met ons op via communicatie@vrnhn.nl. Vermeld in dit bericht welk document u niet (voldoende) kunt raadplegen en vermeld uw contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt contact met u op om samen te kijken hoe we de informatie in het document toegankelijk voor u kunnen maken.
 

Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring

Onze zeven onderdelen

Ambulance

Ambulance

Brandweer

Brandweer

Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

Meldkamer

Meldkamer