Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 januari 2022 - 1 mei 2022

Cijfers over de periode

12.716 spoedinzetten ambulance

1.744 spoedinzetten brandweer

451 casussen Zorg- en Veiligheidshuis

4 GRIP incidenten

135 alarmeringen burger AED

Uitgelichte verhalen

Datavisualisatie van werkwijze en effect van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Minder leed en schade door samenwerking tussen inwoners, bedrijven, partners en veiligheidsregio.

Voorkomen en voorbereiden

  • Informatiegestuurd werken
  • Opleiden en oefenen
  • Adviseren en controleren
  • Plannen met netwerkorganisaties maken
  • Risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding

Coördineren en hulpverlenen

  • 24/7 paraat
  • Alarmeren en inzetten
  • Coördineren en samenwerken
  • Crisiscommunicatie en bevolkingszorg
  • Inwoners betrekken bij hulpverlening

Minder leed en schade

Feiten & cijfers over Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

lessen op scholen

62 lessen op scholen

adviezen over evenement veiligheid

399 adviezen over evenement veiligheid

adviezen brandweer

1751 adviezen brandweer

voorlichting na brand

38 voorlichting na brand