Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 januari 2021 - 1 september 2021

Cijfers over de periode

21.155 spoedinzetten ambulance

2.062 spoedinzetten brandweer

803 casussen Zorg- en Veiligheidshuis

10 GRIP incidenten

283 alarmeringen burger AED

Uitgelichte verhalen

Datavisualisatie van werkwijze en effect van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Minder leed en schade door samenwerking tussen inwoners, bedrijven, partners en veiligheidsregio.

Voorkomen en voorbereiden

  • Informatiegestuurd werken
  • Opleiden en oefenen
  • Adviseren en controleren
  • Plannen met netwerkorganisaties maken
  • Risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding

Coördineren en hulpverlenen

  • 24/7 paraat
  • Alarmeren en inzetten
  • Coördineren en samenwerken
  • Crisiscommunicatie en bevolkingszorg
  • Inwoners betrekken bij hulpverlening

Minder leed en schade

Feiten & cijfers over Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

lessen op scholen

4 lessen op scholen

adviezen over evenement veiligheid

50 adviezen over evenement veiligheid

adviezen brandweer

943 adviezen brandweer

voorlichting na brand

13 voorlichting na brand