Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Deelname cyberoefening ISIDOOR 2023

Nieuwe crisistypen
ai gegenereerde afbeelding cyber

Het kan zomaar gebeuren: digitaal betalen lukt niet meer, borden op de treinstations werken niet meer, elektriciteit valt uit. De oorzaak: een cyberaanval. Wat kunnen overheden en bedrijven doen om de gevolgen te beperken? Op woensdag 15 november 2023 deden wij in Noordwest-4 (NW4) verband mee aan de landelijke cyberoefening ISIDOOR, waar vanuit het land ruim 120 organisaties en 3000 personen aan meededen.

Belang van oefenen

Cyberaanvallen zijn vrij onzichtbaar, houden zich niet aan grenzen en de effecten verspreiden zich in hoog tempo. Zoals maatschappelijke ontwrichting. Een cybercrisis 100% voorkomen lukt niet, wel is het mogelijk om de impact te verkleinen. Door ons goed voor te bereiden, kunnen we elkaar beter beschermen. ISIDOOR werd georganiseerd door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), beide onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel? Informatie-uitwisseling, samenwerking en nationale opschaling bij een cybercrisis te beoefenen.

Nauwe samenwerking

Wij oefenden in NW4-verband samen met de veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland en een aantal ketenpartners, zoals NRG Petten en PWN. Daarbij onderhielden we nauw contact met landelijk aangehaakte organisaties, zoals het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC), onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC). Dit team fungeert als informatieknooppunt vanuit de Rijksoverheid op het gebied van pers- en publiekscommunicatie, tijdens een nationale crisis.

Voor herhaling vatbaar

De oefening was leerzaam, nuttig en daarom ook zeker voor herhaling vatbaar. Alle bevindingen van de cyberoefening worden volgend jaar met de Tweede Kamer gedeeld. Meer lezen over hoe de oefening verliep? Lees dit nieuwsbericht van het NCSC. De NOS publiceerde bovendien dit nieuwsbericht.