Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Over ons

Leed en schade voorkomen en beperken. Dat is wat wij willen als veiligheidsregio. Dat kunnen we niet alleen: we doen dit samen met inwoners, ondernemers en onze ketenpartners.

Onze meest bekende onderdelen zijn de brandweer, de ambulance en 112 (de meldkamer). We hebben bijna 1700 medewerkers, waaronder ook 1200 brandweervrijwilligers. Deze mensen zetten zich in voor veiligheid van mens en dier van 16 gemeenten in de noordkop van Noord-Holland: van Castricum tot Texel. Ons werk vraagt om een goede samenwerking, dus ons motto ‘Samen Hulpvaardig’ stroomt door onze aderen.

Bij een ramp is het 'gouden uur' letterlijk van levensbelang. De hulpverlening moet snel en goed gecoördineerd op gang komen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zorgt hiervoor.

Een veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De samenwerking moet zorgen voor verkleining van de risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie.

Onze medewerkers geven voorlichting op scholen over hoe je brand kunt voorkomen, helpen radicalisering te stoppen, redden mensen die ernstig ziek of gewond zijn, blussen een brand, zorgen dat de traumahelikopter eraan komt, laten als het nodig is sirenes afgaan, reanimeren mensen, gaan aan de slag bij langdurige uitval van drinkwater of stroom, zorgen voor brandveilige gebouwen, adviseren over hoe evenementen zo veilig mogelijk georganiseerd kunnen worden en doen nog veel meer! Kortom, geen dag is hetzelfde.

Partners

De veiligheidsregio werkt intensief samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan politie van de eenheid Noord-Holland, GGD Hollands Noorden, Kustwacht, KNRM reddingsbrigades, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Nederlands Rode Kruis, Defensie en de ziekenhuizen in de regio.

Meer informatie

Op onze website kun je meer lezen over onze organisatie. Ons hoofdkantoor staat vlakbij station Alkmaar-Noord. We delen dit mooie gebouw met GGD Hollands Noorden. Natuurlijk werken onze medewerkers ook op andere locaties door onze hele regio. Bijvoorbeeld in een van onze 52 brandweerkazernes, op de meldkamer, op een van de ambulanceposten of vanuit huis. Op Facebook, Twitter en Instagram zijn we ook te vinden: @veiligheidsregio, @brandweernhn, @ambulancenhn@vrnhn en veiligheidsregionhn

Onze zeven onderdelen

Ambulance

Ambulance

Brandweer

Brandweer

Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

Meldkamer

Meldkamer