Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Mijn invloed op het beleid

Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de veiligheidsregio. Samen staan we voor dezelfde opgave: zorgen voor veiligheid, het voorkomen van leed en schade bij inwoners.

Om hierin effectief te kunnen zijn, vinden wij het cruciaal om de verbinding te maken met gemeentebesturen. Niet alleen op de formele momenten bij de bespreking van de jaarstukken, maar het hele jaar door. Gemeenteraden moeten zich kunnen informeren over de veiligheidsontwikkelingen in hun eigen gemeente en de inspanningen die de veiligheidsregio namens hen doet.

Om die reden is deze website in het leven geroepen. Vertegenwoordigers van de veiligheidsregio zorgen ook graag voor een toelichting in een commissievergadering of themaraad. Gemeenteraadsleden zijn welkom om een werkbezoek te brengen.

Eens per jaar kunnen gemeenteraden een zienswijze geven op de begroting en jaarrekening. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bespreekt de zienswijzen. De burgemeesters vormen dit bestuur.

algemeen bestuur

Eén keer in de vier jaar maakt de veiligheidsregio een meerjarenbeleidsplan, waarop gemeenteraden ook een zienswijze kunnen geven. Goed veiligheidsbeleid vraagt erom dat gemeenten en veiligheidsregio samen inspelen op ontwikkelingen. Daarom vindt de veiligheidsregio het belangrijk om niet alleen bij het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan, maar ook tussentijds te luisteren naar signalen van gemeentebesturen en daarop te acteren. Bekijk het huidige beleidsplan.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte door ons te volgen op social media. Hieronder vind je onze pagina's:  

Onze zeven onderdelen

Ambulance

Ambulance

Brandweer

Brandweer

Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

Meldkamer

Meldkamer