Het werk van de veiligheidsregio in mijn gemeente

Deze website richt zich op gemeentebesturen in de regio Noord-Holland Noord

Sluiten

Financiën

De veiligheidsregio wordt voor het grootste deel gefinancierd door de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast krijgt de veiligheidsregio een bijdrage van het Rijk. De zorgverzekeraars financieren het onderdeel ambulancezorg.

Het algemeen bestuur (de burgemeesters) stelt jaarlijks de begroting vast. Gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen op de concept-begroting. Het algemeen bestuur bespreekt de zienswijzen.

De bijdrage van gemeenten aan de veiligheidsregio vindt plaats op grond van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel is vastgesteld door de colleges van de zeventien gemeenten, met instemming van de gemeenteraden. De verdeelsleutel is onder meer gebaseerd op de bijdrage van het Rijk aan gemeenten voor rampenbestrijding. Daarin wordt rekening gehouden met het risicoprofiel van een gemeente: gemeenten met meer risico’s krijgen een hogere bijdrage van het Rijk.

De veiligheidsregio is aan het bezuinigen. In 2015 is begonnen met de bezuinigingsoperatie, waarvan het bedrag in 2018 is opgelopen tot een structurele bezuiniging van 7,4 miljoen euro. Hierdoor daalt de bijdrage per inwoner.

Onze zeven onderdelen

Ambulance

Ambulance

Brandweer

Brandweer

Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

Meldkamer

Meldkamer