Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Financiën

De veiligheidsregio wordt voor het grootste deel gefinancierd door de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast krijgt de veiligheidsregio een bijdrage van het Rijk. De zorgverzekeraars financieren het onderdeel ambulancezorg.

Het algemeen bestuur (de burgemeesters) stelt jaarlijks de begroting vast. Gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen op de concept-begroting. Het algemeen bestuur bespreekt de zienswijzen.

De bijdrage van gemeenten aan de veiligheidsregio vindt plaats op grond van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel is vastgesteld door de colleges van de zeventien gemeenten, met instemming van de gemeenteraden. De verdeelsleutel is onder meer gebaseerd op de bijdrage van het Rijk aan gemeenten voor rampenbestrijding. Daarin wordt rekening gehouden met het risicoprofiel van een gemeente: gemeenten met meer risico’s krijgen een hogere bijdrage van het Rijk.

Onze zeven onderdelen

Ambulance

Ambulance

Brandweer

Brandweer

Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

Meldkamer

Meldkamer