Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Omgevingswet: vroeg aan tafel als sterk team Risicobeheersing

Samenwerking tijdens crisis
huisjes

Het is écht zover: op 1 januari 2024 is de Omgevingswet gestart, na een lange aanloop vanuit de Rijksoverheid en een nauwe samenwerking met onze gemeenten en partners. Wat betekent dit voor onze veiligheidsregio, in het bijzonder team Risicobeheersing? Inmiddels zijn alle tweeëntwintig collega’s al één jaar lang goed op elkaar ingespeeld. We spreken Patrick Grim, Operationeel Manager Risicobeheersing.

“De Omgevingswet bundelt tientallen verschillende wetten en regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water”, begint Patrick. “Dat geeft duidelijkheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of een initiatiefnemer op een bepaalde plek een gebouw mag bouwen, bijvoorbeeld voor een nieuw winkelcentrum. Wie iets wil, kan straks terecht bij één loket van de gemeente.”

Expertise over (brand)veilige omgeving

Team Risicobeheersing staat in direct contact met onze zestien gemeenten. Iedere gemeente heeft één vaste casehouder, oftewel: één aanspreekpunt. “Als experts op het gebied van een (brand)veilige omgeving geven wij risicogericht advies over omgevingsvergunningen die door initiatiefnemers worden ingediend bij de gemeenten. Daarnaast geven wij advies over omgevingsvisies en -plannen van gemeenten zelf. Onze expertise richt zich ten eerste op de veiligheid van inwoners. Bij de bouw van een nieuw pand adviseren wij bijvoorbeeld om een automatisch brandmeldsysteem te installeren, zodat alle aanwezigen én de brandweer snel worden gealarmeerd als er brand uitbreekt.”

Compleet advies

“Maar wij adviseren onze gemeenten ook over de bereikbaarheid voor onze hulpdiensten en voldoende water in de omgeving voor de brandweer”, vertelt Patrick verder. “Hiervoor werken we nauw samen met onze collega’s van Incidentbestrijding. En als het gaat om de borging van de brandveiligheid van een pand, zoals een BHV-team als organisatorische maatregel, dan overleggen we met team Veilig Leven. Zij richten zich op het gedrag van inwoners, bijvoorbeeld ouderen en zorgverleners in een zorginstelling. Zo willen wij alle gemeenten bij ieder complex (omgevings)plan een compleet advies bieden, gericht op ‘BIO-maatregelen’: Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen om de plannen veilig te organiseren.”

Vroeg deelnemen aan Omgevingstafels

Om plannen goed te kunnen beoordelen, organiseren gemeenten per 1 januari ‘Omgevingstafels’, waarbij diverse ketenpartners aan tafel worden uitgenodigd. Zoals team Risicobeheersing, maar ook de GHOR, GGD en de Omgevingsdienst (OD). Soms zit de initiatiefnemer zelf ook aan tafel. Wat betekent dit voor de collega’s van team Risicobeheersing? “Onze missie is om een sterke partner aan tafel te blijven”, aldus Patrick. “We willen bij omgevingsvraagstukken in een vroeg stadium meedenken vanuit onze expertise. En dat doen we volgens een positieve insteek: ‘Ja, mits…’. Oftewel: een plan kan doorgaan, op voorwaarde dat de initiatiefnemer zich aan de regels en afspraken houdt.”

De juiste afslagen kiezen

Deze nieuwe werkwijze met onze gemeenten valt of staat met een nauwe samenwerking. Gemeenten moeten weten wanneer ze team Risicobeheersing actief moeten uitnodigen voor de Omgevingstafels, oftewel: wanneer hun expertise van belang is. “Ik zie het als een grote rotonde”, zegt Patrick. “Een omgevingsplan komt bij de gemeente binnen op het ‘verkeersplein’. De gemeente kan vervolgens diverse afslagen, oftewel ketenpartners, kiezen om advies in te winnen. Wij moeten dus goed blijven benadrukken hoe belangrijk onze expertise is voor de veiligheid van onze inwoners.”

Eén team Risicobeheersing

Om de nauwe samenwerking met gemeenten te borgen, zijn alle collega’s van Risicobeheersing sinds 1 januari 2023 als één team operationeel. Hiervoor werkten collega’s verspreid onder onze drie geografische brandweerteams. “Nu werken we met z’n allen veel beter samen, gefocust op een gezamenlijk doel. Bovendien hebben we dit jaar diverse trainingen gevolgd om onze vaardigheden te verbeteren, kennis te vergroten en elkaar beter te leren kennen. Want als we samen een sterk team vormen, zitten we ook sterk aan tafel bij de gemeenten.”

Digitale uitdagingen

Het klinkt alsof team Risicobeheersing alles goed op de rit heeft! Of ziet Patrick toch nog risico’s of beren op de weg? “Ja, zeker wel. We gaan veel meer digitaliseren. Gemeenten gaan werken met de ‘Digitale Samenwerkingsomgeving’, oftewel de ‘DSO’. Dat is nieuw voor alle medewerkers en het is de vraag hoe dit in de praktijk werkt. Hoeveel data kan het bijvoorbeeld aan? Ook wij gaan met een nieuw digitaal zaaksysteem werken, Chepp. Alle aanvragen voor omgevingsplannen komen hierin binnen; toegestuurd door de gemeenten. Pas in de praktijk kunnen we écht ervaren of dit goed gaat.”

Kennis en expertise inbrengen om de veiligheid van inwoners én een goede incidentbestrijding te waarborgen. Daar staat team Risicobeheersing voor. Wil je meer lezen? Bekijk deze pagina over de Omgevingswet en hoe wij bijdragen aan de realisatie van veilige omgevingsplannen, in samenwerking met de GGD en OD.