Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Ochtend vol inzichten bij drukbezochte themabijeenkomst seksuele en criminele uitbuiting

Sociale veiligheid
mensen in zaal

“Heftig”, “schrijnend” en “triest”. Zomaar een aantal reacties van de bezoekers tijdens de opening van de thema-ochtend Seksuele en criminele uitbuiting? Niet bij ons! die het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord in samenwerking met Comensha organiseerde in het AFAS Stadion op 12 oktober. De deelnemers hebben net een video gezien met het ervaringsverhaal van een slachtoffer van seksuele uitbuiting.

Bijna 200 bezoekers uit diverse werkvelden

De zaal is gevuld met bijna 200 professionals die tijdens hun werk veel met jongeren in contact staan. Jeugd- en gezinscoaches, jongerenwerkers, WMO-consulenten, maatschappelijk werkers,  jeugdzorgmedewerkers, leerlingbegeleiders uit het onderwijs, medewerkers van gebieds- en wijkteams, jeugdbeschermers, jeugdreclassering en nog veel meer verschillende functies zijn vertegenwoordigd. Een mooie opkomst, want zij kunnen stuk voor stuk een belangrijke rol spelen in het signaleren van uitbuitingspraktijken.

Tips voor het herkennen en melden van uitbuiting

Na de opening legt Dävid van Kuppeveld  op simpele en boeiende wijze uit wat seksuele en criminele uitbuiting precies is en wat hierover in de wet staat. Als officier van justitie heeft hij talloze voorbeelden van seksuele en criminele uitbuiting voorbij zien komen.

Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met een interactieve werksessies met de zorgcoördinatoren van het Amsterdams Centrum voor Mensenhandel van HVO-Querido. Via audiofragmenten die het verhaal van een slachtoffer vertellen, ontdekken ze welke signalen kunnen duiden op seksuele of criminele uitbuiting en wat je kunt doen als je signalen denkt te herkennen. De boodschap: je hoeft het niet zeker te weten, een onderbuikgevoel is voldoende om even te sparren met de zorgcoördinatoren. Zij kunnen helpen de signalen te duiden en vervolgacties uitzetten.

Workshops uit de praktijk

Daarna is het tijd voor diverse workshops. De workshop ‘De digitale straat’ van Bewust Jongerenwerk zorgt voor veel eye-openers onder de deelnemers over hoe het eraan toegaat in de online wereld en hoe makkelijk jongeren online en offline in aanraking komen met mensenhandel en seksueel normafwijkend gedrag. De deelnemers in de andere kamer volgen ondertussen een belevingsworkshop van ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad waarin ze ondervinden hoe daders subtiel een fuik creëren waar je steeds lastiger uitkomt.

Maar gelukkig is er ook hulp. In de andere twee workshops is er dan ook aandacht voor de mogelijkheden (en moeizaamheden) van de hulpverlening. De Merel van Groningen Foundation legt uit welke rechten en mogelijkheden slachtoffers hebben om uit hun situatie te raken en hoe ervaringscoaches daarbij kunnen helpen. En in de workshop van JIMwerkt en de ambulante begeleiders van Araki wordt stilgestaan bij de meerwaarde van een vertrouwenspersoon die dichtbij het slachtoffer staat en écht luistert. Jongeren vertellen hierin eerlijk hoe zij de hulpverlening hebben ervaren en de geïnteresseerde toehoorders hebben veel vragen voor hen.

Naar huis met nieuwe inzichten

Na een korte afsluiting met een lied van stadsrapper van Hoorn Silcas, is iedereen hard toe aan de lunch, waar de deelnemers nog uitgebreid met elkaar napraten over de nieuwe inzichten. Voor veel deelnemers riepen de situaties die in de sessies geschetst werden herkenbaarheid op uit de eigen praktijk. Gelukkig weten zij nu waar ze op kunnen letten en dat ze ook bij een onderbuikgevoel laagdrempelig kunnen sparren met de zorgcoördinatoren van het Amsterdams Centrum voor Mensenhandel van HVO-Querido. Want niets doen is geen optie.