Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Tijd voor een duurzame oplossing voor crisisnoodopvang

Samenwerking tijdens crisis
Demonstratie van asielzoekers bij de opvanglocatie in Petten.

De onrust rondom de langdurige opvang in crisisnoodopvang en lange procedures bij de IND blijft waarschijnlijk bestaan zolang er geen oplossing komt, zoals in de vorm van een spreidingswet. Mensen in de opvang worden moedeloos van het lange wachten en de uitzichtloze situatie.

Aandacht voor de situatie

De onrust heeft al geleid tot demonstraties, ook op onze crisisnoodopvanglocaties. Dit is het enige middel voor bewoners van de crisisnoodopvang om aandacht te vragen voor hun situatie. Als er sprake is van een staking of demonstratie is er vanuit de veiligheidsregio nauw contact met de IND en het COA. Hier zijn procedures voor. De onrust bij inwoners van de dorpen zelf blijkt vooral in Petten, waar onduidelijkheid is over de duur van de opvang en of het COA deze gaat overnemen. Vooral de dorpsraad zoekt regelmatig de media op om hun onvrede te uiten.

Bezoek in Avenhorn

Op 22 juni is staatssecretaris Van der Burg samen met Milo Schoenmaker, de bestuursvoorzitter van het COA, op bezoek geweest in Avenhorn. Ook daar werden de zorgen over de lange wachttijden besproken met bewoners van de crisisnoodopvang. De staatssecretaris gaf aan dat hij onder de indruk was van de kwaliteit van de locatie. Ook was hij positief over de manier waarop de gemeenschap bij de opvang betrokken is.

Behoefte aan structurelere oplossing

De interne samenwerking van het projectteam Crisisnoodopvang van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) verloopt flexibel. Iedereen zet zich nog steeds met veel betrokkenheid in om een humane invulling van de crisisnoodopvang te bieden, met waar mogelijk steeds een verbetering van de leefomstandigheden. De duur van de crisisnoodopvang laat alleen bij alle collega's wel zien dat er behoefte is aan een structurelere oplossing. Crisisnoodopvang is voor niemand een wenselijke situatie.