Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Postertour voor bewustwording signalen van polarisatie en radicalisering

Sociale veiligheid
sticker op lantaarnpaal

Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis proberen we collega’s die op straat werken bewuster te maken van lokale sentimenten en signalen van polarisatie en radicalisering. Hiervoor zijn deze zomer samen met samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig de posters Radicale verhalen op straat gelanceerd zodat we samen eerder alert zijn en zo nodig kunnen handelen.

Voorbeelden van radicale boodschappen op straat

De posters tonen een aantal veelvoorkomende uitingen die kunnen wijzen op maatschappelijke onrust, radicalisering of extremisme in onze regio. Deze zijn samengesteld aan de hand van een selectie van stickers die zijn aangetroffen op muren, lantaarnpalen, meterkasten, stoplichten en verkeersborden. Zowel radicaal linkse, radicaal rechtse als radicale anti-overheid stickers zijn op de posters vertegenwoordigd.

In gesprek met professionals

Deze zomer gingen collega’s van het Zorg- en Veiligheidshuis met de posters op tour langs professionals van uiteenlopende organisaties die veel op straat werken, zoals politie, reclassering, Openbaar Ministerie, en gemeenten als Alkmaar, Dijk en Waard, Hollands Kroon en Castricum. Aan de hand van de posters werd het gesprek gevoerd over radicale uitingen op straat en hoe deze te duiden. Zo helpen we als Zorg- en Veiligheidshuis hen bewuster te zijn van signalen van radicalisering en de sentimenten die lokaal spelen.

Extremisme of activisme: Zorg- en Veiligheidshuis helpt bij duiden signalen

Maar een sticker of bekladding met een sterke overtuiging hoeft niet altijd ook extremisme te betekenen. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de uiting komt van een activistische organisatie. Activisme is een groot goed binnen onze democratische rechtsstaat en moet de ruimte krijgen om noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Het is dus belangrijk om niet meteen conclusies te trekken, maar observaties te bespreken met een expert. Het Zorg- en Veiligheidshuis helpt gemeenten en partners het signaal te duiden: wat betekent het en wat vraagt het van ons?

Iemand die extremistisch is, heeft een sterke overtuiging over hoe de wereld eruit zou moeten zien én is daarbij bereid om die wereld te realiseren met ondemocratische methoden zoals haat zaaien, intimidatie of zelfs het gebruik van geweld. Het is daarom belangrijk om tijdig te weten of deze sentimenten ook in onze regio spelen.