Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Werving brandweerassistenten groot succes

Brandweer 360
brandweerassistent campagne

De wervingscampagne voor de tweede lichting brandweerassistenten is een groot succes geworden. In totaal kwamen tussen half september en eind oktober afgelopen jaar 62 aanmeldingen binnen. Na een door de betrokken posten zelf uitgevoerde selectie bleven 28 kandidaten over.

De aankomende brandweerassistenten beginnen met hun opleiding en hun examen staat gepland voor begin juli. Ze zijn dan komende zomer al volledig inzetbaar. De nieuwe collega’s worden toegevoegd aan de ploegen van Groet (10), Dirkshorn (4), schoorl (5), Limmen (6) en Bergen (3).

Mooi resultaat

De animo was echt “ver boven verwachting”, vertelt projectleider Vicky Smit, die de wervingscampagne coördineerde. “We hadden gehoopt op minimaal drie kandidaten voor elke post, dus vijftien mensen. We zitten nu bijna op het dubbele, echt een ontzettend mooi resultaat.” Bij de enorme respons speelde vooral de extra inzet op sociale media een rol, net als het plaatsen van sandwichborden in de dorpen en persoonlijke bezoeken. “In Groet zijn de collega’s langsgegaan bij de reddings brigade. Daar voelden relatief veel vooral jongere vrijwilligers wel voor een dubbelrol.”

Onder de 28 kandidaten (17‑60 jaar) zijn drie kandidaten die zich in eerste instantie aanmeldden als brandweerassistent, en vervolgens besloten meteen door te pakken met de tweejarige manschapsopleiding.

Brandweer 360

De brandweerassistent is ‘ontdekt’ in Dirkshorn, waar in het kader van Brandweer 360 eerst met veel succes een experiment heeft gelopen. “Daar hebben we kunnen zien dat ze met name overdag vaak het verschil hebben gemaakt. Tijdens het experiment waren ze meerdere malen doorslaggevend voor de uitruk”, aldus Vicky smit.

De brandweerassistent is een van de varianten die de veiligheidsregio wil inzetten om het voorspelde tekort aan brandweervrijwilligers in de (nabije) toekomst te ondervangen. Met name de kortere opleiding en de minder hoge eisen werken drempelverlagend, is de veronderstelling.