Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Jeugdbrandweer: Het goud van de toekomst

Basis op orde
jeugdbrandweer

De veiligheidsregio wil de negen jeugdbrandweerkorpsen in Noord-Holland Noord nadrukkelijker aan zich binden. Met het oog op de toenemende vergrijzing is de jonge generatie meer dan ooit het goud van de toekomst, zegt plaatsvervangend teamcommandant en ‘portefeuillehouder’ jeugdbrandweer Hakan Meijer.

“Als kweekvijver is de jeugdbrandweer onomstreden”, zegt Hakan Meijer. “In korpsen met een jeugdafdeling komt vaak minimaal 25 procent van de vrijwilligers daaruit voort. Maar na de regionalisering in 2015 is de jeugdbrandweer een tikje in de vergetelheid geraakt. Zo’n twee jaar geleden zijn we begonnen de banden aan te halen, met succes. De jeugd wordt binnen onze organisatie steeds beter zichtbaar. Bij de laatste aanbesteding van de bluspakken zijn ook zij in het nieuw gestoken. En in ons ‘spoorboekje’ met Covid-maatregelen had de jeugdbrandweer een apart kolommetje.” Het verder integreren van de jeugdbrand‑ weer in de organisatie van de veiligheids‑ regio is niet meer dan logisch, meent hij. “Dan kun je er ook gericht een visie op ontwikkelen en beleid op maken. Er zijn nu negen korpsen. De teams Alkmaar en WestFriesland hebben er elk vier en een belang‑ rijk deel daarvan heeft een regiofunctie. Het jeugdkorps van Heiloo heeft bijvoorbeeld ook leden uit Limmen en Egmond en dat loopt hartstikke goed. Maar in de Noordkop zijn wij niet in beeld bij de jeugd en anders‑ om. Alleen Texel heeft een jeugdbrandweer. We werken volop aan de oprichting van een Young Fire & Rescue Team (zie kader, red.) om bij de jeugd meer tot de verbeelding te spreken, maar specifiek in de Noordkop kan de jeugdbrandweer echt de nodige impulsen gebruiken. Daar hopen we straks in goed overleg ook stappen in te zetten.”

Saamhorig Texel

Het jeugdbrandweerkorps op Texel heeft op dit moment acht leden, onder wie één meisje, vertelt ploegchef Hans Orij van de post Den Burg. Drie zijn net begonnen aan hun eerste jaar op de middelbare school, twee zijn zeventien jaar. Een flink leeftijds‑ verschil, maar volgens Hans is het geen belemmering. “Het is een heel saamhorig clubje. En ze komen van het hele eiland: Den Burg, Oosterend, Den Hoorn, noem maar op.” De jeugdbrandweer van Texel bestaat 26 jaar en kende in die periode zo zijn ups-anddowns. In de hoogtijdagen telde het korps ruim vijftien leden en twee teams, een paar jaar geleden stokte de teller zomaar op vijf leden. “Het gaat op en neer. Maar we mopperen niet”, zegt Hans. “We zijn blij met ieder nieuw lid, maar veel groter dan dit willen we niet worden. Dan gaat het knellen in de begeleiding.” De huidige leden zijn samengesmeed tot één aspirantenteam. “Op die manier kunnen we meedoen aan de brandweerwedstrijden tegen andere jeugd‑ teams. Dat zijn toch de krenten in de pap.” Doorstroming is niet het eerste doel, zegt hij. “We zitten op een eiland. Als de leden van de jeugdbrandweer hier na hun middelbare‑ schooltijd blijven wonen, dan is er dikke kans dat ze blijven. Maar zodra ze wegtrekken om te studeren ben je ze kwijt. Daarom hebben we gezegd: de tijd bij de jeugdbrandweer moet vooral een leuke periode zijn. Daar zetten we op in. Natuurlijk oefenen we elke week en leren we ze alles, maar we leiden niet sec op voor de doorstroming.”

Breed opgeleid in Enkhuizen

In Enkhuizen – waar de jeugdbrandweer in 2021 een kwart eeuw bestaat – ligt de focus op de wedstrijden. “Maar onze doel‑ stelling is breed opleiden. We oefenen in een vaste formatie en iedereen heeft een jaar lang een vaste taak, zoals pompbediende of nummer 1. Het jaar erop wisselen we en zo leggen we een goede basis”, zegt vrijwillig postcommandant Linda Bakkernes. Zij behoorde als 13-jarige tot de allereerste lichting, is nog altijd ploegchef van de jeugdbrandweer en is er elke vrijdag als begeleider bij op de oefenavond. Veertien leden zijn er – een bewust gekozen maximum, vertelt ze. “We hebben zeven leden bij de junioren van 12 tot 15 jaar en zeven leden bij de aspiranten van 16 tot 18 jaar. Jongens en meiden. We hebben een kleine wachtlijst, omdat we niet iedereen kunnen toelaten die zich aanmeldt: we missen daarvoor de nodige begeleiding en bovendien kan de doorstroming een punt worden als er te veel jeugdleden zijn.”

Banden aanhalen

Zij noemt het “ongelooflijk fijn” een eigen jeugdbrandweer te hebben. “Het is echt een kweekvijver, ze hebben ervan geproefd en ze weten wat het werk inhoudt. Van de huidige vrijwilligersploeg komt meer dan de helft voort uit onze eigen jeugd.” Plezierig noemt ze het ook dat de veiligheidsregio de banden aanhaalt. “Er is periodiek overleg met de ploegchefs van alle jeugdkorpsen en de veiligheidsregio faciliteert ons steeds meer. Dat is super.”