Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Vernieuwd bevelvoerdersverslag ingevoerd

Basis op orde
bevelvoerder

Sinds kort staat in het Veiligheidspaspoort een vernieuwde versie van het bevelvoerdersverslag. De bedoeling is dat de bevelvoerder dit verslag na elk incident zelf invult. Met de verslagen hoopt de veiligheidsregio data op te halen, trends te signaleren en het melden van ongevallen, agressie of contact met gevaarlijke stoffen makkelijker te maken.

Het bevelvoerdersverslag bestaat al een paar jaar, maar gebruik en invulling ervan zijn nooit actief gestimuleerd, zegt Pauline Korver van bureau LInK (Leren Innoveren en Kwaliteit). “Binnen het project ‘Uitruk op Maat’, waarin we het verslag gebruikten om data te verzamelen, zijn maar een paar posten benaderd. Weliswaar hebben ook andere posten en bevelvoerders het verslag weten te vinden, maar nog lang niet allemaal. Nu het project is afgerond, konden we het verslag aanpassen en meer naar eigen behoefte inrichten.” Bevelvoerders zijn een belangrijke bron van informatie, zegt ze: “Zij zitten op de uitruk, zij zijn bij de incidenten en zij weten exact wat zich heeft afgespeeld. Daarom hebben we samen met alle afdelingen binnen de brandweer geïnventariseerd welke informatie we als organisatie nodig hebben en met welke vraagstelling we die binnen kunnen halen. Zo is het nieuwe verslag ontstaan.”

Uitgetest

Het is de afgelopen tijd uitgetest op acht posten, onder zowel beroeps als vrijwilligers. Op basis van de opmerkingen en suggesties die terugkwamen is het daarna op onderdelen opnieuw aangepast. “Het is nog altijd niet helemaal optimaal”, aldus Pauline Korver. “Het blijft zoeken naar de juiste balans tussen wat we willen weten en het werk waarmee we de bevelvoerders opzadelen. De kunst is met zo min mogelijk vragen zoveel mogelijk data te verzamelen. Daarnaast laten de functionaliteiten en technologie nu nog te wensen over. Het kan een stuk gebruiksvriendelijker. Daarover zijn we nu in overleg met de leverancier. Die komt volgend jaar met een update en we proberen veel van onze wensen daarin gerealiseerd te krijgen.” Hoewel het formeel nog steeds niet verplicht is, is het volgens haar “de uitdrukkelijke bedoeling” dat bevelvoerders het verslag gaan invullen. “Het overgrote deel bestaat uit gesloten vragen. Blijft het bij een alarmering en is er geen uitruk, dan is het zo gepiept. Bij een brand in een gebouw krijgen de bevelvoerders de volle lijst in beeld: 34 gesloten en één open vraag. Hoe lang het invullen duurt, hangt ook af van hoe uitgebreid iedereen zelf antwoordt bij de open vraag. Maar het neemt maximaal tien minuten tot een kwartier in beslag, met de kanttekening dat het natuurlijk wat sneller gaat als je het vaker doet.”

Trends

De data die op basis van de bevelvoerders‑ verslagen worden verzameld, kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld brandonderzoek of in het programma Brandveilig Leven. Daarnaast worden de verslagen gebruikt voor het signaleren van bepaalde trends, zoals bijvoorbeeld of, hoe en hoe intensief Planvorming wordt gebruikt. Tenslotte is er een ‘triggerdeel’, dat het melden van ongevallen of het contact met gevaarlijke stoffen vereenvoudigt door rechtstreeks door te linken naar de juiste formulieren, zegt Pauline Korver. Zij wil vanaf dit najaar de posten in onze regio bezoeken om verdere tekst en uitleg te geven. “Dan leg ik ook uit waarom het zo belangrijk is dat iedereen meedoet. Uiteindelijk gaat het erom dat we voortdurend blijven leren van ons eigen handelen.”

Foto: Hans Brouwers