Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Omgaan met nieuwe crisistypes

Nieuwe crisistypen
sattelietbeeld noord-holland noord

Meer drukte op de Noordzee, het gebruik van nieuwe energiebronnen, verdere digitalisering en klimaatverandering: het zijn onontkoombare ontwikkelingen die risico’s en mogelijke crisissen met zich meebrengen. Het thema ‘nieuwe crisistypes’ is daarom opgenomen in het beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Arjan Nauta, programmaregisseur van dit thema, licht toe hoe de concrete aanpak ervan vorm gaat krijgen.

Mede door de coronacrisis heeft het thema ‘nieuwe crisistypes’ dit jaar minder aandacht gekregen dan was gepland, maar inmiddels staat het thema weer op de agenda van de veiligheidsregio. Door nieuwe crisistypes in het beleidsplan op te nemen, willen we ervoor zorgen dat we zijn voorbereid op nieuwe en ook onbekende crises. Corona is zo’n onbekende crisis die niemand aan zag komen, maar waar een organisatie als de veiligheidsregio toch op voorbereid moet zijn. “’Voorbereid’ betekent: ervoor zorgen dat we op nieuwe crisistypen kunnen inspelen door een flexibele crisisorganisatie te zijn, met een structuur die ervoor zorgt dat we snel en adequaat kunnen handelen”, zegt Arjan Nauta, programmaregisseur ‘nieuwe crisistypes’. “Er zijn vier crisistypes gedefinieerd in het beleidsplan 2020-2023, maar onze organisatie moet ook voorbereid zijn op onbekende crisistypes.”

Aanpak

Hoe pakt de veiligheidsregio dat aan? De vier geformuleerde nieuwe crisistypes zijn:

  • Toenemende drukte op de Noordzee
  • Nieuwe energiebronnen
  • Digitale ontwrichting
  • Klimaatverandering

De aanpak bestaat uit:

  • Netwerkvorming (welke partners zijn hierbij betrokken)
  • Planvorming (wat gaan we doen als dit aan de hand is)
  • Vakbekwaamheid (de crisisfunctionarissen trainen in de operationele plannen van dit thema)
  • Het op orde houden van de basis

Toenemende drukte op de Noordzee

Nauta: “Zo schematisch weergegeven als hierboven, verloopt het proces uiteraard niet. We brengen in kaart op welke gebieden een crisis impact kan hebben, zoals bijvoorbeeld op vitale infrastructuren of op de gezondheid. Ook bekijken we met welke partners we te maken kunnen krijgen. Neem bijvoorbeeld de toenemende drukte op de Noordzee. In eerste instantie hebben wij niks met die drukte te maken, want wat er op de Noordzee gebeurt, daar gaat de Kustwacht over. Maar stel, er vindt een aanvaring plaats met veel slachtoffers, die naar de haven van Den Helder worden gebracht, waar onze ambulances heen moeten: dan komen wij als veiligheidsregio in beeld. Omdat de kans groter wordt dat iets dergelijks gebeurt, zoeken we de partners op die bij zo’n crisis betrokken zijn, zoals de Kustwacht. Zo kunnen we elkaar in geval van een crisis goed vinden, en verloopt de samenwerking soepel.”

Nieuwe energiebronnen

Een andere ontwikkeling die risico’s met zich meebrengt, is het toenemende gebruik van nieuwe energiebronnen, zoals zonnepanelen. In juli van dit jaar belandden talloze scherpe deeltjes van zonnepanelen in de weilanden rond ’t Veld, door een brand in een loods die bedekt was met zonnepanelen. Iets dat de veiligheidsregio nog niet eerder had meegemaakt. Nauta: “Dit soort onderwerpen bekijken we onder andere samen met de brandweer. We kijken samen naar de ontwikkelingen die gaan komen, en proberen te duiden wat die voor ons betekenen en op welke gebieden een crisis impact heeft. Zoals de opslag van energie in woonwijken, als inwoners samen een buurtbatterij gaan neerzetten. Hoe bereiden we ons daarop voor? Wat gaan we doen als daar iets mee gebeurt? Daarvoor zoeken we onder andere Liander als netwerkpartner op.”

Digitale ontwrichting

Wat betreft digitale ontwrichting is Nauta nuchter. “Die kun je niet voorkomen,” zegt hij, “maar we kunnen wel kijken hoe we de continuïteit van onze eigen organisatie kunnen borgen. Dus: wat gebeurt er als er door digitale ontwrichting het internet plat komt te liggen, of het telefoonnetwerk? Hoe gaan wij dan verder met werken, hoe zorgen we voor continuïteit van de crisisorganisatie? De gevolgen hiervan zijn een taak voor de veiligheidsregio, maar wat betekent dit nu concreet? Uiteraard moeten we er zelf ook voor zorgen dat we onze eigen systemen goed beveiligd hebben, zodat we niet zomaar gehackt kunnen worden, of slachtoffer worden van ransomware, zoals twee andere veiligheidsregio’s recent overkwam. Daar zijn we dan ook mee bezig. Ook gaan we wellicht praten met onze partners, zoals ziekenhuizen in de regio, en gemeenten om te vragen hoe zij met dit thema omgaan, om een beeld te krijgen.”

Klimaatverandering

Door klimaatverandering is er een grotere kans op clusterbuien, zware stormen, langdurig grote hoeveelheden regenval, dijkdoorbraken, onderlopende woonwijken, maar ook juist de verdroging van dijken. Nauta: “Samen met het Hoogheemraadschap en met andere veiligheidsregio’s zijn we bezig in het project Watercrisis NW4 om te kijken wat het betekent voor onze en andere regio’s als er grotere overstromingen gaan komen of als er een zeedijk of IJsselmeerdijk doorbreekt. Het versterken van de dijken doet het hoogheemraadschap, het effect van de klimaatveranderingen en hoe we daarop voorbereid zijn, is waar wij ons mee bezig houden.”

Nauta besluit: “Wij geven als veiligheidsregio deze thema’s uit het beleidsplan vorm. Onze netwerkrol zetten we in om deze thema’s met partners te verkennen: wat speelt er en hoe kunnen wij daarmee omgaan? Zo maken we samen met onze partners de stap naar planvorming. En uiteraard zorgen we er ondertussen voor dat de basis van onze organisatie op orde is. Kortom, we blijven doen wat we deden, maar we proberen verder te denken en te handelen om goed voorbereid te zijn op de toekomst.“