Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Ondersteuning bij signalering en aanpak van radicalisering en extremisme

Zorg en Veiligheid

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) zet zijn expertise in om de 17 gemeentes te ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van radicalisering.

Bastiaan is gemeentelijk expert radicalisering en extremisme bij het ZVH. “Elke drie weken heb ik overleg met gemeentes, politie en het OM. Tijdens dat overleg - het i20; integraal informatie overleg -  bespreken we signalen vanuit het netwerk, dat mogelijke signalen oppikt. Denk aan wijkagenten, handhavers, jongerenwerkers, baliemedewerkers of een bezorgde burger die een melding doet. Ik help de gemeentes informatie te verzamelen en vertel ze waar ze op moeten letten bij signalen van mogelijke radicalisering. Soms neem ik contact op met de melder van het signaal om te checken waarom diegene denkt dat het gaat om afwijkend gedrag of radicalisering. Bijvoorbeeld als iemand zich zorgen maakt omdat iemand een baard laat groeien, 5 keer per dag gaat bidden en een djellaba gaat dragen. Dan is dat vaak geen teken van radicalisering, maar een uiting van geloofsbelijdenis. Soms, als er geen sprake is van radicalisering, kan iemand wel hulp nodig hebben. Dan zorgen we dat er vanuit de gemeente de juiste zorg komt." 

Zijn er wel vermoedens van extremisme of radicalisering, dan wordt in een individueel casus overleg (ICO) met alle betrokken professionals een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt, om te kijken wat de partners samen kunnen doen om te voorkomen dat iemand nog verder radicaliseert. Die partners zijn politie, OM, gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering. Bastiaan: “Veel mensen denken dat wij alleen signalen van religieus extremisme op tafel krijgen, maar ook signalen van rechts en links extremisme worden regelmatig besproken. En ook het in brand (willen) steken van telefoonmasten is een teken van extremisme, het op internet bedreigingen uiten richting bepaalde groeperingen, of het geloof in samenzweringstheorieën. We houden scherp in de gaten welke landelijke trends en ontwikkelingen van extremisme ook een impact kunnen hebben op de openbare orde en veiligheid in onze regio. Als een extremistische groepering voet aan de grond probeert te krijgen in een van onze gemeentes, dan zoeken we meteen het contact met die gemeente en proberen we gepaste maatregelen te nemen om gedoe te voorkomen. Geweld is een belangrijke grens die we in de gaten houden. De vormen waarin radicalisering zich uit veranderen, maar de patronen blijven hetzelfde.”

Radicalisering en extremisme houden zich niet aan gemeentegrenzen. Bastiaan: “Daarom is gemeente- en domeinoverschrijdende samenwerking heel belangrijk. Daarnaast: je kunt dit niet alleen aanpakken. Radicalisering en extremisme manifesteren zich op zoveel manieren, dat je wel samen moet werken. De organisatie daarvan doen we in het Veiligheidshuis in de veiligheidsregio. We doen het samen met en voor elkaar, met allemaal hetzelfde doel: de samenleving veilig houden.”