Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Veiligheidsregio spant zich in voor veilig EK Wielrennen in Alkmaar

Samenwerking tijdens crisis
EK Wielrennen in Alkmaar

7 augustus 2019 was het zover: de start van het EK Wielrennen in Alkmaar. Een evenement van 5 dagen dat tienduizenden bezoekers trok en een groot deel van de binnenstad ‘op slot’ zette. De uitdaging voor de veiligheidsregio: Hoe zorgen we ervoor dat de hulpdiensten ondanks het wielrenparcours dat dwars door de stad loopt nog steeds op tijd inwoners in nood bereiken?

Op woensdag en donderdag stonden er twee tijdritten op het programma vanaf de kaasmarkt in Alkmaar tot aan Schermerhorn. Op vrijdag, zaterdag en zondag reden de wielrenner het zogeheten ‘city parcours’ dat zich in het centrum van Alkmaar afspeelde en onder andere langs het ziekenhuis liep. Dit vormde een uitdaging voor de veiligheidsregio. Met de binnenstad grotendeels afgesloten voor verkeer, moest immers gegarandeerd worden dat we nog steeds snel hulp konden bieden aan inwoners in nood. De bereikbaarheid van het centrum en van het ziekenhuis was dan ook een veelbesproken onderwerp.

Calamiteitendoorgangen bieden snelle toegang tot de binnenstad

De oplossing werd gevonden in het creëren van zogeheten calamiteitendoorgangen: vaste punten in het parcours die snel konden worden geopend zodat brandweer of ambulance snel door de stad konden bewegen. Ook werden tijdens het evenement op verschillende strategische plekken brandweerauto’s en ambulances gestationeerd, zodat bewoners altijd gegarandeerd zouden zijn van snelle hulp.

EK Wielrennen in Alkmaar

Collega’s van de GHOR en brandweer adviseren bij de voorbereidingen op het evenement

Onze collega’s van de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) bekeken in de voorbereidingen specifiek wat het evenement zou betekenen voor de geneeskundige hulpdiensten. De brandweer deed hetzelfde voor hun discipline. Zo moest onder andere het ambulancepersoneel en de brandweerposten goed geïnformeerd worden over het evenement en de wegafsluitingen. Daarnaast gaf de GHOR advies over het aantal hulpverleners, zoals EHBO’ers, dat de organisatie voor de bezoekers het best zou kunnen inschakelen. Ook heeft de GHOR de GGD betrokken zodat zij konden adviseren over de hygiënemaatregelen die het evenement zou moeten treffen.

Ziekenhuizen en zorgverleners op tijd betrokken

Bij het bestuderen van de planvorming van het evenement, beseften onze collega’s van de GHOR wat voor impact het evenement zou hebben op verschillende zorgverleners, zoals ziekenhuizen, huisartsenposten, tandartsen, zorginstellingen en verloskundigen. Zij adviseerden daarom de gemeente om op tijd met deze partijen in gesprek te gaan, zodat deze instellingen tijdig voorbereidingen konden treffen.

Veiligheidsregio neemt zitting in het veiligheidsteam

EK Wielrennen in Alkmaar

De veiligheidsregio bleef ook tijdens het evenement actief betrokken. Zo namen collega’s van de brandweer en van de GHOR plaats in het veiligheidsteam. In dit samenwerkingsverband adviseerden zij organisator en gemeente bij het nemen van beslissingen op het gebied van de veiligheid.

Daarbij hadden zij nauw contact met het coördinatieteam bestaande uit de organisator, beveiligingsteam, het hoofd EHBO en het hoofd van de verkeersregelaars. Dit team coördineerde de inspanningen voor een tijdige hulpverlening bij een incident. Zij onderhield daarbij korte lijnen met de meldkamer in Haarlem.

Extra centralist toegewijd aan meldingen rondom het EK Wielrennen

Ook de meldkamer was voorbereid op het evenement. In dagen van het evenement zette de meldkamer één extra ambulancecentralist in bovenop de reguliere formatie, die zich speciaal wijdde aan meldingen rondom het evenement. Wanneer een melding binnenkwam die in het gebied van het evenement viel, werd deze doorgezet naar deze centralist. Deze had vervolgens een directe lijn met het coördinatieteam van het evenement. Zo stemden zij samen af welke hulpdiensten zouden aanrijden en welke calamiteitenroute daarvoor geopend moest worden. Het coördinatieteam kon vervolgens instructies geven aan de beveiliging en verkeersregelaars op die route.

Multidisciplinair team ter plaatse op de drukste dag van het evenement

Op de laatste en drukste dag van het evenement, zondag 11 augustus, waren er nog extra voorzorgsmaatregelen genomen. Die dag was er een multidisciplinair team aanwezig bij het evenement voor als zich grote calamiteiten voor zouden doen.

In dit team namen onder andere een officier van de brandweer, een officier van de politie, een officier geneeskundig en een officier bevolkingszorg plaats. Gelukkig bleven grote calamiteiten uit en verliep ook de laatste dag, net als de rest van het evenement, zonder grote problemen.

Een rustig evenement zonder grote incidenten

Tijdens het evenement verliep alles zoals gehoopt werd tijdens de voorbereiding.  Er waren geen grote incidenten in de binnenstad en ambulances konden komen waar ze moesten zijn om hulp te bieden. Wel moesten enkele wielrenners naar het ziekenhuis worden vervoerd. Deze zijn soepel door het medisch team van de organisatie op het afgesproken overdrachtspunt overgedragen aan de ambulancezorg om vervoerd te worden.