Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Samen paraat staan in een nieuw bijstandspeloton scheepsbrandbestrijding

Samenwerking tijdens crisis

De Koninklijke Marine in Den Helder en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bundelen de krachten voor de scheepsbrandbestrijding. Dat komt niet alleen de veiligheid in de Helderse haven ten goede, er is nu ook genoeg slagkracht om met een gespecialiseerd bijstandspeloton ergens anders in de regio (en het land) te helpen bij scheepscalamiteiten. Sinds 1 juni 2019 is het gespecialiseerde bijstandspeloton operationeel.

Samen sterk bij scheepsbrandbestrijding

Vroeger was het zo in Den Helder dat brand op een ‘burgerschip’ het exclusieve werkterrein was van de civiele brandweer. De marinebrandweer was in principe toeschouwer (tenzij er zwaar opgeschaald moest worden), terwijl zij zestig jaar expertise op dit terrein in huis heeft.

Hoog tijd dus om een nauwere samenwerking op te zoeken: samen staan we sterker bij scheepsbrandbestrijding.

Volgende stap in samenwerking

In voorgaande jaren zijn er al meerdere stappen ondernomen om een nauwere samenwerking tussen de marinebrandweer en Brandweer Noord-Holland Noord tot stand te brengen. Zo vlochten we in 2010 al de piketdienst van onze Officieren van Dienst ineen met die van de marinebrandweer. In 2013 werd door beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin werd afgesproken dat de Koninklijke Marine ook de basisbrandweerzorg in de binnenstad ging verzorgen. Simpelweg omdat zij vanuit haar standplaats kortere aanrijtijden kon garanderen.

Ondersteuning bij grote incidenten aan boord

Bij de huidige samenwerking zijn alle brandweermensen van Den Helder getraind in scheepsbrandbestrijding. Dit maakte de weg vrij voor het vormen van een gemeenschappelijk bijstandspeloton dat overal in het land kan ondersteunen bij grote incidenten aan boord.

Het bijstandspeloton kan op afstand kennis overdragen, ter plekke kennis toevoegen of (grootschalig) uitrukken. Het peloton  bestaat uit een tankautospuit van de Koninklijke Marine Brandweer, een tankautospuit van Brandweer Den Helder, een Officier van Dienst en een verbindingscommandowagen van de Koninklijke Marine Brandweer.

Voorbereid op crises in tijden van groeiende scheepvaart

Het nieuwe bijstandspeloton wordt steeds belangrijker. De scheepvaart groeit nog altijd in Nederland en het is dringen geblazen in de havens. “Dat brengt meer risico’s met zich mee. Daar moeten we met elkaar op voorbereid zijn, op lokaal, regionaal en nationaal niveau,” stelt de plaatsvervangend teamcommandant van brandweer Noordkop.

Een effectieve landelijke dekking

Bovendien zijn scheepsbranden complexe incidenten waarvoor voldoende capaciteit essentieel is, zo vertelt de commandant van de marinebrandweer: “Door kennis en kunde te concentreren op een paar plekken in Nederland en deze flexibel inzetbaar te maken, creëer je een effectieve landelijke dekking. Dat betekent dat wij bij grote calamiteiten, die soms meerdere dagen duren, kunnen leunen op een of meerdere van onze collega-teams uit het land.”