Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Veiligheidsregio draagt bij aan veilig Democracy Festival

Veiligere evenementen

Van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april 2019 vond het Democracy Festival op Texel plaats. Als veiligheidsregio hebben we een adviserende rol gespeeld en stonden we paraat voor eventuele calamiteiten.

Veiligheidsregio brengt advies uit op basis van risico-analyse

Onze collega’s analyseerden welke risico’s allemaal een rol zouden spelen bij het festival. Op basis hiervan brachten zij advies uit over de maatregelen die de organisator zou kunnen nemen om de risico’s te minimaliseren. In lijn met het huidige evenementenbeleid lag de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de eerste plaats bij de organisator. Dit betekent dat zij zelf diverse preventieve maatregelen moesten treffen. Daarnaast zorgde de veiligheidsregio ervoor dat hulp paraat zou staan voor eventuele grote calamiteiten.

Multidisciplinair team werkt samen met medewerkers organisatie

Bij het festival was een multidisciplinair team op Texel aanwezig voor het geval zich calamiteiten voor zouden doen. In dit team namen onder andere een officier van de brandweer, een officier van de politie, een officier gezondheidszorg en een officier bevolkingszorg van de gemeente plaats. Door dit team op Texel te hebben werd de normale opkomsttijd aanzienlijk verkort zodat eventuele calamiteiten sneller en adequater afgehandeld konden worden. Ook hierbij was de samenwerking met de organisator zelf van belang: iedere dag overlegden dit team met de medewerkers die vanuit de organisator verantwoordelijk waren voor de veiligheid op het evenement.

Veiligheidsregio bereid zich voor op het festival met oefening

De veiligheidsregio bereidde zich hierop voor door in maart een multidisciplinaire oefening te organiseren, waarbij extreem geweld op het Democracy Festival als scenario diende. Met deze oefening kon de planvorming getest worden voordat het echte festival plaatsvond.

Democracy Festival streeft naar internationale politieke gasten en veel publiciteit

Het festival beoogde internationale Europese politici, maatschappelijke organisaties, bedrijven en geïnteresseerde burgers bij elkaar brengen voor debatten, discussies en lezingen over diverse onderwerpen. Daarnaast zette de organisatie ook sterk in op gesprekken en publiciteit via (sociale) media, om zo heel Europa te betrekken bij dit evenement. Wegens het karakter van het festival en de hooggeplaatste genodigden zoals Europese politici en entertainers, was dit een bijzonder evenement. Het evenement is rustig verlopen zonder grote incidenten.