Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Facebookspelletje dat spelenderwijs brandveiligheidstips geeft, blijkt effectief

Veiliger leven

Een Facebookspelletje waarmee je spelenderwijs belangrijke brandveiligheidstips krijgt: voor dit initiatief is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bekroond met de Zilveren Rookmelder. We ontwikkelden dit spelletje samen met veiligheidsregio’s Utrecht en Midden- en West-Brabant. Het spelletje valt in de smaak bij inwoners en blijkt bovendien effectief voor het bevorderen van brandveilig gedrag.

‘Hints’ spelen met de brandweer

Het initiatief is gebaseerd op het spel Hints: spelers zien een filmpje van een brandweercollega die iets uitbeeldt en moeten vervolgens uit drie antwoordopties kiezen wat er uitgebeeld wordt. Daarna krijgen ze het goede antwoord te zien met een tip over brandveiligheid. Het spelletje is er in twee varianten: één in het teken voorkomen van brand door elektrische apparaten en één in het teken van het voorkomen van schoorsteenbrand. Omdat het een spelletje is, zijn mensen intensiever met de boodschap bezig. Uit enquête blijkt dan ook dat veel inwoners ook daadwerkelijk iets met de tips doen die ze via het spelletje tot zich krijgen.

Brandveiligheidsspelletje al 31.740 keer gespeeld bij eerste inzet

In december 2018 zetten we het middel voor het eerst in in de hele regio Noord-Holland Noord. Het spelletje werd toen al 31.740 keer gespeeld. Gemiddeld spendeerden spelers zo’n 76 seconden aan het spelletje, een vrij grote tijdsinvestering in de context van sociale media. Enkele tijd later hielden we een enquête onder 163 van de spelers. De reacties van het publiek waren heel positief: ‘leuk en aangenaam’ en ‘zeer educatief’, aldus een van de mensen die het spelletje hebben gespeeld.

Facebookspelletje effectief als preventiemiddel: deelnemers veranderen gedrag

Nog belangrijker: de enquête wees uit dat mensen ook echt iets met de tips doen. In de enquête werden respondenten verschillende tips uit het spelletje voorgelegd en gevraagd aan te geven wat op hun van toepassing was. In totaal gaven de spelers 112 keer bij een van de tips als antwoord: ‘Ik ben dit gaan doen sinds het zien van de Facebookcampagne’. Nog eens 85 keer gaven de respondenten aan van plan te zijn de tip op te gaan volgen. Met name het advies om na het laden de oplader van telefoon of tablet uit het stopcontact te halen, bleek een goede tip waarvan veel mensen aangeven dit te zijn gaan doen of willen gaan doen sinds het spelen van het spelletje.

Lokaalgerichte Facebookadvertenties

Sinds het regionale debuut van het spelletje in december, zetten we het spelletje regelmatig in als Facebookadvertentie. Op het moment dat er een woningbrand is geweest, verspreiden we het spelletje in de specifieke wijk waar de brand is geweest. Na een brand in de wijk staan buurtbewoners namelijk meer open voor preventieboodschappen.

Zilveren rookmelder: landelijke prijs op het gebied van brandveiligheid

Het Facebookspelletje werd in april 2019 bekroond met de Zilveren Rookmelder, een landelijke prijs op het gebied van brandveiligheid. Regio Noord-Holland Noord deelt de prijs met de veiligheidsregio’s Utrecht en Midden- en West-Brabant, met wie dit initiatief is ontwikkeld.