Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Mensen met verward gedrag voortaan niet meer met de ambulance, maar met de diligence

Sociale veiligheid

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toestemming gegeven voor het structurele gebruik van de diligence, een speciaal voertuig voor mensen in psychische nood. Met dit voertuig kunnen we mensen die in acute psychische crisis verkeren sneller, discreter en gepaster vervoeren.

Passend vervoer voor mensen met een acute psychische nood

Mensen met een acute psychische crisis werden voorheen altijd met een ambulance naar een GGZ-kliniek vervoerd. Maar mensen zonder fysieke medische problemen hoeven eigenlijk niet met een ambulance vervoerd te worden. Voor die groep patiënten is de diligence bedacht. De diligence is een gewone personenauto die gereden wordt door het crisisteam van de GGZ, bestaande uit een arts en psychiatrisch verpleegkundige.

Sneller de juiste hulp

Wanneer iemand met een acute psychische crisis met een ambulance vervoerd zou worden, kan het zijn dat hij of zij hier lang op moet wachten. Een ambulance moet namelijk voorrang geven aan andere calamiteiten, zoals verkeersongelukken en hartinfarcten. Met een speciaal voertuig voor mensen met verward gedrag kan er dus sneller hulp geboden worden, omdat de cliënt direct kan meerijden met het crisisteam. Bovendien kan de capaciteit zo beter benut worden, aangezien er een ambulance vrij blijft voor andere spoedgevallen.

Discreet vervoer

Daarnaast biedt de diligence de mogelijkheid om cliënten rustig en discreet te vervoeren. De auto ziet er uit als een gewone personenauto en bevat geen logo’s of herkenbare opdrukken. Het voertuig is daardoor niet herkenbaar als hulpverleningsvoertuig en is daardoor minder stigmatiserend. Cliënten kunnen dus discreet vervoerd en kunnen vergezeld worden door een familielid.

Veiligheid geborgd

Hoe gaat het in zijn werk? De aanvraag voor het vervoer komt binnen bij de meldkamer voor vervoer naar een psychiatrische instelling. De GGZ bepaalt in overleg met de meldkamer het best passende vervoersmiddel voor de cliënt. Is er geen spoed? Geen fysiek medisch probleem en dreigt er geen gevaar? Dan vervoeren de medewerkers van GGZ de cliënt in de diligence, eventueel samen met de familie. Ook de arts en psychiatrisch verpleegkundige rijden mee in de GGZ-auto. De veiligheid van het vervoer is geborgd met een noodknop in de auto. Daarmee kan de politie snel worden opgeroepen als dat nodig is.

Staatssecretaris geeft toestemming voor structureel gebruik diligence

In juli 2017 startten GGZ NHN en de Regionale Ambulancevoorziening in Noord-Holland Noord met de pilot voor de diligence. Dit deden zij samen met onze meldkamer. Tijdens dit experiment van bijna anderhalf jaar werden er ruim tweehonderd ritten gereden met de diligence. Nu heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toestemming gegeven om de diligence onderdeel te laten zijn van onze reguliere ambulancezorg in Noord-Holland Noord. Dat betekent dat de drie diligence-auto’s mensen in psychische nood mogen blijven vervoeren.

Verder lezen

Lees nog meer over de diligence in dit artikel van het Noord-Hollands Dagblad.