Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Veiligheidsregio coördineert hulpverlening bij onwel worden kinderen basisschool Lutjebroek

Samenwerking tijdens crisis
basisschool in Lutjebroek

In maart 2019 werden meerdere leerlingen van een basisschool in Lutjebroek herhaaldelijk onwel tijdens de gymles. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord coördineerde de hulpverlening.

Brandweer meet geen verhoogde concentratie koolmonoxide

Donderdag 7 maart werden meerdere leerlingen van de basisschool niet lekker tijdens de gymles. Zij hadden last van ziekteverschijnselen als misselijkheid. Naar aanleiding hiervan controleerden onze brandweercollega’s de gymzaal en school op koolmonoxide. Ook de verwarmingsinstallatie werd gecontroleerd door de installateur. Bij deze controles constateerde de brandweer geen verhoogde concentratie koolmonoxide of andere bijzonderheden.

Ambulancecollega’s onderzoeken kinderen na nieuwe melding op 12 maart

Dinsdag 12 maart 2019 rond half 11 kwam er opnieuw een melding binnen bij onze meldkamer. Er waren weer meerdere kinderen onwel geworden tijdens de gymles. De meldkamer stuurde direct een ambulance naar de basisschool. Onze ambulancecollega’s onderzochten de kinderen. Geen van de kinderen hoefden te worden overgebracht naar het ziekenhuis.


Snel opgeschaald wegens herhaling incident

Omdat hetzelfde incident zich voor de tweede keer voordeed, schaalde de meldkamer dinsdag 12 maart snel op naar GRIP 1. Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak werkte de veiligheidsregio samen met meerdere partijen. Zo was ook de politie ter plaatse, die naging of er in de omgeving factoren bekend waren die van invloed zouden kunnen zijn.


Adviseur gevaarlijke stoffen doet verschillende metingen

Ook de brandweer ging opnieuw ter plaatse om te controleren op koolmonoxide. Daarnaast deed de Adviseur gevaarlijke stoffen uitvoerige metingen op verschillende stoffen. Hierbij werd niets gevonden dat de klachten van de kinderen had kunnen veroorzaken.

RIVM onderzoekt verschillende lucht- en watermonsters

Ook stelden we het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in kennis. De hulpverleners ter plaatse namen op de locatie luchtmonsters uit drie verschillende ruimtes en drie watermonsters. De politie bracht deze over naar het RIVM voor analyse. Uit dit onderzoek kwam niets dat de klachten van de kinderen zou verklaren.

Uitgebreid onderzoek door RIVM en KIWA geeft geen uitsluitsel

In de dagen na de melding deed de RIVM nog langdurige metingen in de gymzaal. Ook zij vonden niets dat de klachten van de kinderen kan verklaren. KIWA, een organisatie gespecialiseerd in onder andere het testen en inspecteren van nutsvoorzieningen, werd ingeschakeld voor een extra controle van de technische installatie. Ook hierbij werd niets gevonden dat als oorzaak van de klachten kan worden aangewezen.

Veiligheidsregio draagt incident over aan GGD

De klachten van de meeste leerlingen namen in de loop van de dag af. Bij enkele leerlingen hielden de klachten nog meerdere dagen aan. Na de acute hulpverlening door de veiligheidsregio, onderzocht de GGD de zaak verder in de weken na het incident. Deze formuleerde de conclusie dat de ziekteverschijnselen waarschijnlijk te wijten waren aan de grote lichamelijke inspanning van de kinderen in een warme ruimte.