Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Signalen kindermishandeling en huiselijk geweld oppikken op onze meldkamer

Sociale veiligheid
Kindermishandeling

Onze meldkamercentralisten zijn extra alert op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een speciaal opgeleide aandachtsfunctionaris op de meldkamer wijst collega’s erop hoe je als centralist signalen kunt herkennen en wat je moet doen. Ook zorgt deze aandachtsfunctionaris ervoor dat met een speciaal formulier een melding gemaakt wordt bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een signaal is bijvoorbeeld een melding van een ouder over een gewond geraakt kind waarbij de toon van de ouder anders is dan verwacht. Of een minderjarige die 1-1-2 belt omdat zijn moeder een overdosis drugs heeft gebruikt. Als de centralisten dergelijke signalen opmerken, vullen zij een speciaal formulier in. Dit formulier leveren zij in bij de aandachtsfunctionaris, die het controleert en eventueel navraag doet bij de collega. De aandachtsfunctionaris van de meldkamer stuurt het formulier vervolgens door naar een aandachtsfunctionaris van de ambulance. Bij volwassen slachtoffers vertellen de centralisten bovendien aan de beller dat zij zich zorgen maken over de huiselijke situatie en daarom een melding zullen maken bij Veilig Thuis. Dat zijn ze volgens de meldcode verplicht.

Ambulancemedewerkers letten ook op signalen kindermishandeling en huiselijk geweld

Natuurlijk letten onze ambulancemedewerkers ter plaatse ook op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook zij vullen bij vermoeden een speciaal formulier in. Deze formulieren gaan naar de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld die is aangesteld bij de ambulancedienst. Vervolgens stuurt deze functionaris beide formulieren door naar Veilig Thuis. Medewerkers van Veilig Thuis gaan uitzoeken wat er aan de hand is.

Aandachtsfunctionaris checkt en coördineert signalen van meldkamer en ambulance

Omdat zowel medewerkers van de meldkamer als van de ambulancezorg een onveilige huiselijke situatie kunnen signaleren, kunnen de aandachtsfunctionarissen bij beide partijen informatie opvragen om een betere inschatting te kunnen maken. Er kan immers verschil zitten in wat de centralist door de telefoon te horen krijgt en wat ambulancemedewerkers ter plaatse ervaren. Als de functionaris van de ambulancezorg bijvoorbeeld alleen van de centralist een formulier heeft ontvangen, maar niet van de ambulancemedewerkers, vraagt de functionaris na hoe de ambulancemedewerkers ter plaatse de situatie hebben ervaren. Als alleen de ambulancemedewerkers een signaal hebben opgepikt, luistert de functionaris de opname van de melding na om te zien of daar ook signalen zijn.

Meldcode – plicht om  vermoeden kindermishandeling en huiselijk geweld te melden

Professionals in de gezondheidszorg, zoals onze ambulancemedewerkers, zijn verplicht om bij een vermoeden van kindermishandeling te werken met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode helpt de hulpverleners om te bepalen volgens welke stappen ze moeten handelen.

Vermoeden of slachtoffer van kindermishandeling of huiselijk geweld

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld of bent u zelf slachtoffer? Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl/ wat u kunt doen.