Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Casus Zorg- en Veiligheidshuis: Ouderenmishandeling of een manier van leven?

Sociale veiligheid

Twee signalen die binnenkomen bij de politie blijken de start van een ingewikkelde casus voor de procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het eerste signaal komt van een bezorgde buurvrouw. Haar oude buurman van 97 wordt volgens de buurvrouw ernstig verwaarloosd door zijn 60-jarige dochter. De twee wonen samen in een oud, verwaarloosd huis zonder verwarming. De dochter neemt de oude man regelmatig mee in de bus en de trein en een tweede signaal komt van een medereiziger in de bus. Die hoort de oude man zeggen: “Neem me mee, neem me mee. Ik kan dit niet langer volhouden. Help mij.”

Netwerkpartners komen samen

De politie neemt de signalen serieus en maakt een zorgmelding bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De casusregisseur en de GGD-arts van Veilig Thuis proberen contact te leggen met de twee, maar krijgen geen toegang.  Bij het Zorg- en Veiligheidshuis wordt een ICO (Individueel Casus Overleg) aangevraagd door Veilig Thuis, waar de casus wordt  besproken met meerdere netwerkpartners, zoals het Team Vangnet en Advies, de wijkagent, het openbaar ministerie, de huisarts, maatschappelijk werk, GGZ-arts en een ambtenaar openbare orde en veiligheid van de gemeente waar de man woont.

Contact leggen lukt niet

Contact leggen met de twee in het oude huis lukt niemand meer. De deur blijft dicht. Intussen ontvangt  maatschappelijk werk nog een signaal. Deze keer van een predikant. Hij heeft de hoogbejaarde man door het raam op de koude keukenvloer zien liggen.

Wel of niet actief ingrijpen?

Tijdens een vervolg ICO wordt beleid bepaald. De betrokken netwerkpartners discussiëren over wel of niet rigoureus ingrijpen. Moedwillig zorg onthouden duidt op ouderenmishandeling, maar het kan ook zijn dat het de dochter niet meer lukt om voor haar vader te zorgen. Uiteindelijk lukt het om de verschillende visies van de verschillende partners op één lijn te krijgen en wordt een plan van aanpak opgesteld met hetzelfde belang: het welzijn van de oude meneer. Alle betrokken partijen besluiten samen om actief in te grijpen.

Longontsteking, ondervoed, uitgedroogd en licht dementerend

Naar aanleiding van het besluit om actief in te grijpen, krijgt de politie toestemming om geforceerd het huis binnen te gaan. Eenmaal in het ziekenhuis blijkt de man ondervoed, uitgedroogd en licht dementerend. Bovendien heeft hij een longontsteking.