Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Rapportage bestrijding coronavirus - gehele periode met noodverordeningen

Basis op orde
corona afbeelding

In verband met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 verschijnt nu ook de rapportage over de gehele periode waarin de noodverordeningen zijn verschenen. Deze totale rapportage gaat over de periode maart tot en met november 2020.

Lees de totale rapportage waarin de noodverordeningen van kracht waren in 2020. Bekijk ook de eerste tussentijdse rapportage, de tweede tussentijdse rapportage en de derde tussentijdse rapportage. Of ga naar de aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden van de voorzitter van de veiligheidsregio voor de derde tussentijdse rapportage en eindrapportage.