Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Positief evaluatierapport over aanpak coronacrisis door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Basis op orde
evaluatie rbt

Na een groot incident of grote crisis maakt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een evaluatie. Doel is om te leren van verbeterpunten en om wat goed is gegaan te bestendigen. Helaas is de coronacrisis nog niet achter de rug. Toch vroeg de veiligheidsregio aan het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) om nu alvast het functioneren van het regionaal beleidsteam over de periode maart tot en met oktober 2020 te evalueren. Het COT is een gerenommeerd onderzoeksinstituut dat dergelijke evaluaties ook voor andere veiligheidsregio’s uitvoert.

Positieve punten

Volgens het evaluatierapport valt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op door informele werkwijze en informele manier van afstemmen. Deze werkwijze past bij het gebied waar mensen elkaar kennen en weten te vinden. Ook lijkt de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de GGD soepeler verlopen dan in andere regio’s. Het regionaal beleidsteam weet daarnaast goed wat er bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen speelt, omdat dit een vast onderdeel op de agenda was. Ook wordt de kracht van de voorzitter van de veiligheidsregio genoemd. Volgens de onderzoekers is goed gecommuniceerd met inwoners, media en andere partners gedurende de crisis. De bestaande kanalen, middelen en netwerken zijn optimaal gebruikt en aangevuld waar dat nodig was. Advies is daarom: bestendig de communicatiestrategie en blijf vooral samenwerken in de regio. Dit en meer is terug te lezen in het evaluatierapport van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Leerpunten

De keuze in maart 2020 was om niet alle zeventien burgemeesters deel te laten nemen aan het regionaal beleidsteam (RBT), maar om te vergaderen met zes vertegenwoordigende burgemeester namens een aantal gemeenten. De reden was efficiëntie en snelheid in crisistijd. Deze keuze werd door de sommige burgemeesters die niet zelf in het RBT zaten als lastig ervaren. Met het ingaan van de Wet tijdelijke maatregelen covid-19 zijn meer verantwoordelijkheden van de voorzitter veiligheidsregio naar de burgemeesters gegaan. Sindsdien nemen alle burgemeesters van de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord deel aan de vergadering van het regionaal beleidsteam. Ook staat in het rapport dat eerder een frontoffice opgericht had moeten worden, dit had het werk van de afdeling communicatie makkelijker gemaakt en de inwoners en ondernemers met vragen beter kunnen helpen. De informatiebehoefte zal in de komende weken en maanden opnieuw groot zijn. Hierbij komen de uitdagingen rond vaccinatie, versoepelingen en de verkiezingen.

Regionaal Beleidsteam

In het regionaal beleidsteam komen tijdens een grote crisis de voorzitter veiligheidsregio (burgemeester van de Alkmaar) en andere burgemeesters bijeen om hun beeld te delen, oordeel te vellen en besluiten te nemen over scenario’s, dilemma’s en maatregelen die nodig zijn voor het bestrijden van een crisis. De belangrijkste functie van het regionaal beleidsteam tijdens de coronacrisis is het zorgen voor een gedeeld beeld van de situatie en een goed begrip van de landelijke besluiten en de regionale impact hiervan. Dat is belangrijk om landelijk beleid uit te kunnen voeren en om de vele vragen te kunnen beantwoorden vanuit de samenleving die aan iedere burgemeester worden gesteld. Ook kunnen  praktijkvraagstukken die lokaal speelden worden ingebracht.   

Opzet evaluatie

De evaluatie is mede opgezet aan de hand van de basisvereisten van het Toetsingskader Inspectie Justitie &Veiligheid en het Besluit Veiligheidsregio’s. Bij de evaluatie is gekeken naar vier punten: de  opschaling en alarmering, leiding en coördinatie, informatiemanagement en tot slot crisiscommunicatie.

 

Bekijk de evaluatie