Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Oefenen in de onderdoorgangen van de nieuwe N307

Goede hulpverlening
Oefenen in de onderdoorgangen van de nieuwe N307

In oktober 2018 deden onze hulpdiensten een oefening bij de onderdoorgangen van de nieuwe Westfrisiaweg (N307) bij Hoogkarspel, vlak voor deze officieel openging. De hulpdiensten in onze regio krijgen door de vernieuwde weg namelijk voor het eerst te maken met twee bovengemiddeld lange ‘onderdoorgangen’. Twee multidisciplinaire oefeningen bereidden de hulpdiensten in de omgeving voor op deze nieuwe situatie.

Uitgebreide voorbereiding op de eindoefeningen

Voor de eindoefening in de onderdoorgangen, bereidden de hulpdiensten zich eerst goed voor. Zo stoomden de ploegen van de brandweerposten van Westwoud, Venhuizen, Bovenkarspel en Wervershoof zich klaar voor de oefening middels twee oriëntatie- en ‘mindsetbijeenkomsten’. Daarna volgden twee verdiepingsavonden inclusief een uitruk voor de bevelvoerders. Al deze voorbereidingen kwamen samen bij de twee eindoefeningen op 22 en 29 oktober. Door deze gefaseerde opbouw richting de echte oefening kreeg iedereen de gelegenheid kennis op te doen en zich in te leven in de precieze omstandigheden.

Voertuig in brand in de onderdoorgang

Het scenario bij de eindoefening was als volgt: in de onderdoorgangen – allebei net geen 250 meter lang - krijgt een vrachtwagen een klapband. Het voertuig schaart, botst tegen een van de wanden en vliegt in brand. Vlak erachter rijdt een bus met kinderen die in paniek raken, gevolgd door enkele auto’s.

Oefenen in de onderdoorgangen van de nieuwe N307

De hitte en rookontwikkeling zijn heftig. Bij de oefening waren dertig figuranten en vijf Lotusslachtoffers betrokken. Aan de hulpverleningskant deden naast de brandweer en ambulance, ook de politie en wegbeheerders van de provincie mee.

Aanrijroutes en waterwinning grootste uitdagingen

Incidentbestrijding in een tunnel brengt andere uitdagingen met zich mee dan een ongeval in de open lucht of brand in een gebouw. In de eerste plaats moet er bijvoorbeeld goed nagedacht worden over de verschillende aanrijroutes en welke route het best kan worden genomen. Daarnaast is bij een brand in de tunnel de waterwinning een extra uitdaging: de brandweer zal via de calamiteitenweg naar boven moeten om water naar beneden te krijgen. Tot slot is ook de mobiliteit van de hulpverleners zelf een uitdaging: een bevelvoerder kan bijvoorbeeld minder makkelijk van de ene kant van het incident naar de andere kant. Door de grote oefening zijn de hulpdiensten nu beter voorbereid op deze uitdagingen.

Oefenen in de onderdoorgangen van de nieuwe N307