Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Leerzame crisisoefening over paniek in een dierenpark

Basis op orde
Vanuit de responsecel werd er voortdurend passend tegenspel geboden aan de deelnemers van de oefening, op het hoofdkantoor van de veiligheidsregio

Wat gebeurt er als er drie losgebroken leeuwen in een dierenpark rondlopen? Wat gaan de 800 bezoekers dan doen? En wat als er onder de bezoekers ook ouderen en dove kinderen zijn? Er ontstaat paniek en een chaotisch tafereel in het park. Bezoekers vluchten richting de uitgang en raken vermist, verdrukt en/of gewond.

Goed samenwerken

Dat was kortweg het scenario voor een grote crisisoefening die de GHOR, Bevolkingszorg, Crisiscommunicatie en Slachtofferinformatiesystematiek begin mei deden, in samenwerking met het Rode Kruis en het Noordwest Ziekenhuis. Het doel: goed samenwerken tijdens een crisis en vertrouwd raken met de protocollen en processen rond het omgaan met slachtofferinformatie en informeren van verwanten.

Een leerzame oefening

Het was een leerzame oefening, waarbij vooral de samenwerking tussen de verschillende vakgebieden centraal stond. Hoe om te gaan met het inschakelen van het landelijk Verwantencontact? Hoe delen we de gegevens van de slachtoffers? Wat moet er gebeuren met de gewonden en mensen die uit het park vluchten? Hoe worden die opgevangen? Welke handelingsperspectieven kunnen we de betrokkenen geven? Uit de evaluaties bleek dat alle secties veel leerdoelen hebben behaald en dat het nuttig was om een ongecompliceerd, maar toch uitdagend scenario te oefenen.

Speciale aandacht voor privacy

Een speciaal aandachtspunt bij deze oefening was het vertrouwelijk omgaan met slachtofferinformatie. Daarom keken ook de Privacy Officer en de Functionaris Gegevensbescherming van de veiligheidsregio mee hoe dit proces verloopt. Zij waren enthousiast over de werkwijze en gaven nog enkele bruikbare tips.