Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Hulpdiensten ter plaatse bij onwelwording 17 personen bij vleeswarenproducent in Opmeer

Goede hulpverlening

Op 14 mei 2019 ontving onze meldkamer rond tien voor half 12 de melding dat meerdere personen bij een bedrijf in Opmeer zich plots niet lekker voelden. De hulpdiensten rukten met meerdere eenheden uit.

Het bleek te gaan om zeventien personen die zich in één van de hallen van het bedrijf hadden bevonden toen zij niet lekker werden. Zij meldden klachten als droge mond, tintelingen, duizeligheid en vermoeidheid.

Brandweer en ambulance bieden hulp

Meerdere brandweereenheden gingen ter plaatsen. De brandweer hielp bij het ontruimen van 80 personen uit het pand en verrichtte enkele metingen. Ook meerdere ambulances waren ter plaatsen. De ambulancecollega’s hebben de personen nagekeken. Eén persoon is vervoerd naar het ziekenhuis. De klachten van de overige personen werden langzaam minder toen ze eenmaal in de buitenlucht waren.

Adviseur gevaarlijke stoffen verricht uitgebreide metingen

Het vermoeden bestond dat de klachten kwamen door het inademen van koolstofdioxide. Een Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) deed uitgebreide metingen op verschillende stoffen die in het bedrijfsproces gebruikt worden of kunnen ontstaan. Naast deze metingen deed ook een medisch lab onderzoek. Zowel de metingen door de AGS als de metingen door het lab gaven geen uitsluitsel over de oorzaak van de klachten.

Advies Geneeskundig adviseur gevaarlijk stoffen ingewonnen

Ook werd er hulp ingeschakeld van een Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen. Deze adviseerde de hulpdiensten ter plaatse op medisch gebied en over de gezondheidseffecten die verschillende stoffen kunnen hebben.

Pand vrijgegeven en incident overgedragen aan de gemeente

Rond drie uur gaf de brandweer het pand weer vrij. Het bedrijfsproces is echter stilgelegd tot het zeker is dat dit veilig is. Toen onze hulpdiensten klaar waren met het verlenen van de acute hulp, hebben zij de zaak overgedragen aan de gemeente.

Foto's door Inter Visual Studio / Theo Annes