Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Brandveiligheid hoge prioriteit in woontoren van Hoorn

Veiligere gebouwen
Vijf mannen met helmen staan voor de woontoren

Vanaf de A7 en de Hoornse ringweg is hij niet te missen: een hoge toren, in de steigers, waarin woningen worden gebouwd. Iedere vier weken is er een centraal overleg over de voortgang van de bouw, geleid door ontwikkelaar Scholtens. De brandweer speelt hierin een grote rol. Brandveiligheid heeft namelijk een hoge prioriteit in een groot gebouw als deze woontoren.

Aan alles gedacht voor de veiligheid van bewoners

Bij de bouw van de nieuwe woontoren in Hoorn is wat betreft brandveiligheid aan alles gedacht. Belangrijk, want voor veel nieuwe bewoners moet de veiligheid gegarandeerd zijn: in totaal worden 209 woningen gebouwd. De woontoren wordt ruim 55 meter hoog: dat zijn twintig woonlagen waarin 69 woningen worden gebouwd. De laagbouw onder de toren bestaan uit maar liefst 140 woningen. Brandveiligheid heeft daarom een hoge prioriteit bij de bouw van de woontoren.

De woontoren in de steigers

Brandweer betrokken vanaf het begin

Vanaf het moment dat de vergunning voor de woontoren was aangevraagd bij gemeente Hoorn, in 2017, is René Snijders, senior specialist brandveilig bouwen en omgeving, al betrokken bij de bouw. Hij is op de hoogte van de planning en kan in iedere bouwfase de gemeente adviseren over brandveiligheid in en om het pand. Heel belangrijk in een groot en hoog gebouw als deze woontoren, waarin de veiligheid geborgd moet zijn.

Vijf mannen met helmen staan voor de woontoren

Advies over de brandveiligheid van binnen én buiten

René Snijders haakt om de vier weken aan bij het centrale overleg tussen aannemer en uitvoerder van Scholtens én de toezichthouder vanuit gemeente Hoorn. René controleert hoe, tijdens de bouw, invulling wordt gegeven aan de gestelde eisen wat betreft brandveiligheid. Niet alleen over de binnenkant van het pand, zoals brandwerende deuren en de inrichting van vluchtwegen; ook kijkt hij naar de omgeving buiten het pand. Als er een slagboom voor het pand komt te staan, speciaal voor bewoners, hoe komt de brandweer daar dan doorheen als dat nodig is bij een incident? Oftewel: is het pand goed toegankelijk voor hulpdiensten? En kunnen bewoners het pand goed ontvluchten? Waar komen de vluchtwegen op uit?

Brandweermensen voorbereid door ‘bereikbaarheidskaart’ en oefenen

Maar wat gebeurt er als het tóch misgaat? Brandweermensen moeten voorbereid zijn op een brand in de woontoren en laagbouw eromheen, zodat ze snel kunnen handelen en zoveel mogelijk leed en schade kunnen beperken. In de ‘bereikbaarheidskaart’ van de woontoren en laagbouw eromheen staat relevante informatie die onze brandweermensen kunnen gebruiken tijdens hun inzet bij een brand in het gebouw. Bovendien staat een oefening gepland, vlak voor de oplevering van de woontoren. Onze brandweermensen oefenen dan onder meer hoe zij de aanwezige blusleidingen op iedere verdieping kunnen gebruiken.

Twee mannen inspecteren een van de blusleidingen van de woontoren

Wat gebeurt er als er brand uitbreekt?

Laten we onderin het gebouw beginnen: in de parkeergarage onder de woontoren zijn meerdere brandscheidingen aanwezig, die automatisch dichtgaan bij detectie van rook en vuur. Om de 1000 vierkante meter moet zo’n scheidingswand de ruimte kunnen afsluiten. Op die manier wordt de brand vertraagd met minimaal 60 minuten: voldoende tijd om het pand te ontvluchten en de brandweermensen hun werk te laten doen. Ook zijn er afvoerkanalen aangelegd om rook snel af te kunnen voeren naar buiten.

En als we omhoog gaan in de toren? Op iedere verdieping is een blusleiding aangelegd, die onze brandweermensen met de tankautospuit kunnen voeden. Zo hebben zij op iedere verdieping snel en voldoende bluswater. Bovendien is één van de twee aanwezige liften uitgevoerd als ‘brandweer lift’. Deze zal altijd blijven functioneren tijdens een brand. Brandweermensen kunnen zo snel en veilig omhoog, zonder hinder van rook.

Ook in de woningen zelf is aan brandveiligheid gedacht: overal komen voldoende rookmelders te hangen. Wanden en deuren voldoen aan de regels ‘vlamdicht en rookdicht’. Alle deuren zijn brandwerend én sluiten automatisch bij detectie van rook en vuur. Dit vertraagt de brand met 60 minuten. Natuurlijk kunnen bewoners wel nog naar buiten: er zijn twee gescheiden trappenhuizen in het pand. Deze staan niet in verbinding met elkaar, zodat ze nooit allebei onbegaanbaar zullen zijn door rook en vuur. Deze vluchtwegen komen uit op een plek, zoals de binnentuin, waaruit bewoners makkelijk en snel de openbare weg kunnen bereiken.

Uitzicht over Hoorn vanaf de veertiende verdieping van de woontoren in aanbouw