Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Vijfde tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus

Basis op orde

Voor de vijfde maal doet Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verslag over de bestrijding van het coronavirus. Dit keer komt de periode van 1 maart 2021 tot 1 juni 2021 aan bod. Hoe ontwikkelde de coronapandemie zich? Welk beleid werd gevoerd en hoe communiceerden we hierover? Deze en andere vragen worden beantwoord.

Ook gaan we in op welke maatregelen zijn genomen. In de periode van 1 maart tot en met 31 mei heeft het kabinet tot zesmaal toe maatregelen afgekondigd, dan wel maatregelen versoepeld. We informeren over de voortgang van het vaccineren. De GGD geeft aan dat de vaccinatiebereidheid in onze regio hoog ligt: ‘We vaccineren ons op deze manier de crisis uit’.

Bekijk de vijfde tussentijdse rapportage.