Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Veiligheidsregio start commissie Zorg en Veiligheid

Sociale veiligheid

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een bestuurlijke tafel ingericht waar op regionaal niveau samengewerkt wordt op het gebied van zorg en veiligheid: commissie ‘Zorg en Veiligheid’. De commissie is opgericht om gezamenlijk domein- én gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te pakken.

In de commissie werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken die regionale afstemming behoeven.

In Noord-Holland Noord, net als in de rest van Nederland, heeft een groep inwoners problemen op meerdere leefgebieden wat resulteert in veiligheidsproblematiek in de samenleving. De overlast die dit geeft beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen en vraagt om nauwe samenwerking tussen partners uit het zorg- en veiligheidsdomein.

Voorloper

Met de oprichting van de commissie ‘Zorg en Veiligheid’ brengt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord partijen samen om tot een betere samenhang tussen beleidsambities en projecten te komen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is met de oprichting van commissie ‘Zorg en Veiligheid’ een voorloper in Nederland.

Rol commissie

De commissie monitort de praktijk, signaleert knelpunten en wisselt kennis uit en heeft een coördinerende en aanjagende rol. Besluitvorming ligt bij het bestuur van de betrokken organisaties en gemeenten. 

Thema’s commissie

Thema’s die behandeld worden zijn bijvoorbeeld de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), programma’s ‘Jeugd, Alcohol en Drugs’, ‘Personen met verward gedrag’, ‘Geweld hoort nergens thuis’ en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Ondersteuning vanuit VNG

De VNG is aangehaakt bij de oprichting van de commissie om kennis over landelijke ontwikkelingen te delen en op andere gebieden te ondersteunen en adviseren. De advisering maakt deel uit van de regiopilots Zorg + Veiligheid, waarbij VNG in drie regio’s gemeenten en partners ondersteunt bij het tot stand brengen van een duurzame integrale regionale samenwerking van zorg, welzijn, veiligheid en straf.

Vertegenwoordig commissie

Bestuurlijke vertegenwoordigers in de commissie zijn:

Burgemeesters

 • Jan Nieuwenburg (gemeente Hoorn
 •  Rian van Dam (gemeente Hollands Kroon)
 • Toon Mans (gemeente Castricum)
 • Marjan van Kampen (gemeente Schagen)
 • Ronald Wortelboer (gemeente Stede Broec) 

Wethouders

 • Elly Konijn-Vermaas (gemeente Alkmaar)
 • Marjon van der Ven (gemeente Hoorn)
 • Win Bijman (gemeente Koggenland)
 • Mary van Gent (gemeente Hollands Kroon)

Verder zijn bij deze commissie aangesloten:

 • politie
 • openbaar ministerie
 • gemeentesecretaris van Enkhuizen
 • GGD Hollands-Noorden
 • Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord