Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Veiligheidsregio en Reddingsbrigade zetten handtekening voor inzet Nationale Reddingsvloot

Nieuwe crisistypen
Van links naar rechts: Mark Röpke (Reddingsbrigade van Egmond aan Zee), Krishna Taneja (VRNHN) en Koen Breedveld (Reddingsbrigade Nederland)

Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondertekenden donderdag 15 april 2021 het samenwerkingsconvenant voor vaartuigen en bemensing voor de Nationale Reddingsvloot. De directeuren van beide organisaties, Koen Breedveld en Krishna Taneja, zetten op de post van de Reddingsbrigade van Egmond aan Zee hun handtekening onder het convenant.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is aan drie kanten omringd door water. We zijn een van de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsprofiel. Iedere regio stelt één reddingsgroep van ten minste vier reddingseenheden beschikbaar  voor de Nationale Reddingsvloot. Een reddingseenheid is een schip inclusief bemanning. Reddingsbrigades uit Noord-Holland Noord zorgen dat deze vier vaartuigen te allen tijde hiervoor beschikbaar zijn.  Mensen van de lokale reddingsbrigades uit onze regio vormen de bemensing. De vaartuigen en mensen zijn gestationeerd bij de posten van de reddingsbrigades in Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn en Stede Broec.

Uitkijken naar een mooi en veilig zomerseizoen

‘Natuurlijk kennen we de reddingsbrigade als ervaren en betrouwbare samenwerkingspartner met bijzonder toegewijde vrijwilligers. We werken als veiligheidsregio en reddingsbrigade al nauw samen bij inzetten om mensen te redden op het strand, water en in de natuurgebieden op plekken die voor onze ambulances moeilijk bereikbaar zijn. We zijn blij met de goede samenwerking en kijken samen uit naar een mooi en veilig zomerseizoen voor onze inwoners, sporters en toeristen’ aldus Krishna Taneja, directeur veiligheidsregio.

Goede samenwerking tussen hulpdiensten

Koen Breedveld, directeur Reddingsbrigade Nederland, is blij met de overeenkomst. ‘Onze missie is de veiligheid in, op en langs het water te vergroten. Niet alleen op de stranden, maar ook in het binnenwater, bij evenementen en bij overstromingen. Die veiligheid is gebaat bij een goede samenwerking tussen hulpdiensten, waaronder brandweer, ambulance en reddingsbrigades. Die samenwerking was al uitstekend in deze regio, maar wordt met dit convenant alleen nog maar sterker’.  

Afspraken in convenant over de inzetbaarheid van reddingseenheden

Een van de taken van de veiligheidsregio is het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing bij hoogwater en overstromingen. Daarom maakt de veiligheidsregio afspraken met crisispartners, zoals Reddingsbrigade Nederland. In het convenant staan afspraken over de inzetbaarheid van de reddingseenheden. Daarnaast staan er afspraken in over de paraatheid, alarmering en opkomsttijd, opleiding, trainen en oefenen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vergoedt de kosten voor de vier reddingseenheden.

Nationale Reddingsvloot

De Nationale Reddingsvloot wordt als ‘first respons’ ingezet bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland. De Nationale Reddingsvloot heeft drie taken: verkenning van het overstromingsgebied, evacuatie en redding in het overstromingsgebied en logistieke ondersteuning, zoals het verplaatsen van mensen, materiaal en middelen. Reddingsbrigade Nederland treedt op als coördinerende instantie voor de NRV. Meer weten over de Nationale Reddingsvloot? Kijk dan op www.nationalereddingsvloot.nl