Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Aanpak kwetsbare inwoners: niet loslaten, nooit opgeven

Sociale veiligheid
man aan tafel met hand in zijn haar

Eind 2019 zijn we gestart met de uitvoering van het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. In het kader daarvan zijn 45 complexe casussen geselecteerd, waarvoor onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis samen met gemeenten en ketenpartners een persoonsgerichte aanpak (PGA) wordt ontwikkeld. Maatwerk, langdurige begeleiding en out-of-the-box-oplossingen staan hierbij centraal. Hoe pakt dat uit in de praktijk?

Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn, wethouder sociaal domein Mary van Gent van Hollands Kroon, en Monique Klijn, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Noord-Holland-Noord vertellen over de ervaringen tot nu toe in een artikel van de VNG.

Ga naar het artikel op www.vng.nl