Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Krachten bundelen in Noord-Holland Noord

Sociale veiligheid
pionnen met lijntjes ertussen

In Noord-Holland Noord heeft, net als in de rest van Nederland, een groep inwoners problemen op meerdere leefgebieden die soms leidden tot veiligheidsproblematiek in de samenleving. In 2019 richtten we daarom de commissie Zorg en Veiligheid op. In de commissie werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan regionale afstemming van vraagstukken op het snijvlak van het zorg- en veiligheidsdomein. Waarom is die verbinding tussen zorg en veiligheid zo belangrijk en hoe geven we dat vorm in Noord-Holland Noord?

Wethouder Elly Konijn van gemeente Alkmaar, directeur VRNHN Martin Smeekes en burgemeester Toon Mans van gemeente Castricum vertellen het in een artikel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Ga naar het artikel op www.vng.nl.