Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Signalering en aanpak radicalisering en extremisme

Zorg en Veiligheid
zendmast

Het Zorg- en Veiligheidshuis, onderdeel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, zet een expert radicalisering in om de zeventien gemeentes te ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van radicalisering. Bastiaan is gemeentelijk expert radicalisering en extremisme bij het Zorg- en Veiligheidshuis. “Elke drie weken heb ik overleg met gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Tijdens dat integraal informatieoverleg bespreken we signalen vanuit het netwerk, dat mogelijke signalen oppikt. Denk aan wijkagenten, handhavers, jongerenwerkers, baliemedewerkers of een bezorgde burger die een melding doet. Ik help de gemeentes informatie te verzamelen en vertel ze waar ze op moeten letten bij signalen van mogelijke radicalisering. Soms neem ik contact op met de melder van het signaal om te checken waarom diegene denkt dat het gaat om afwijkend gedrag of radicalisering. Bijvoorbeeld als iemand zich zorgen maakt omdat iemand een baard laat groeien, vijf keer per dag gaat bidden en een djellaba gaat dragen. Dan is dat vaak geen teken van radicalisering, maar een uiting van geloofsbelijdenis. Soms, als er geen sprake is van radicalisering, kan iemand wel hulp nodig hebben. Dan zorgen we dat er vanuit de gemeente de juiste zorg komt.”

Samenwerken om te voorkomen dat iemand verder radicaliseert

Zijn er wel vermoedens van extremisme of radicalisering? Dan wordt in een individueel casus overleg met alle betrokken professionals een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Doel is om te kijken wat de partners samen kunnen doen om te voorkomen dat iemand nog verder radicaliseert. Die partners zijn politie, OM, gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering. Bastiaan: “Veel mensen denken dat wij alleen signalen van religieus extremisme op tafel krijgen, maar ook signalen van rechts en links extremisme worden regelmatig besproken. En ook het in brand (willen) steken van telefoonmasten is een teken van extremisme, net als het op internet bedreigingen uiten richting bepaalde groeperingen, of het geloof in samenzweringstheorieën.

Voorkomen dat extremistische groepering voet aan de grond krijgt

We houden scherp in de gaten welke landelijke trends en ontwikkelingen van extremisme ook een impact kunnen hebben op de openbare orde en veiligheid in onze regio. Als een extremistische groepering voet aan de grond probeert te krijgen in een van onze gemeentes, dan zoeken we meteen het contact met die gemeente en proberen we gepaste maatregelen te nemen om gedoe te voorkomen. Geweld is een belangrijke grens die we in de gaten houden. De vormen waarin radicalisering zich uit veranderen, maar de patronen blijven hetzelfde.” Radicalisering en extremisme houden zich niet aan gemeentegrenzen. Bastiaan: “Daarom is gemeente- en domein overschrijdende samenwerking heel belangrijk. Daarnaast: je kunt dit niet alleen aanpakken. Radicalisering en extremisme manifesteren zich op zoveel manieren, dat je wel samen moet werken. De organisatie daarvan doen we in het Zorg- en Veiligheidshuis in de veiligheidsregio. We doen het samen met en voor elkaar, met allemaal hetzelfde doel: de samenleving veilig houden.”