Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Basis op orde
donaties worden vervoerd

Op 11 maart 2020 werd het coronavirus door de World Health Organization (WHO) officieel als pandemie erkend. Op 12 maart is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, net als alle veiligheidsregio's in Nederland, opgeschaald naar GRIP-4. Daarmee is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio, de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge.

Over de afgelopen periode tot 1 juni 2020 doet de voorzitter van onze veiligheidsregio verslag aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord. Bekijk de Tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De rapportage wordt aangeboden door Piet Bruinooge als voorzitter Veiligheidsregio. Bekijk zijn brief bij de rapportage.

Complimenten voor inwoners Noord-Holland Noord

In de brief bij de rapportage schrijft Bruinooge onder andere: “Gelukkig lijkt het erop dat we het virus langzaam onder controle hebben, de ziekenhuizen de reguliere zorg weer oppakken en de samenleving steeds meer vrijheden terugkrijgt. Dat is wat wij samen voor elkaar hebben gekregen. Door ons samen aan de maatregelen te houden.” Ook geeft hij complimenten aan de inwoners met de woorden “In Noord-Holland Noord zijn we uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners en hebben we ingezet op positieve communicatie. Vele inwoners hebben zich ook goed aan de maatregelen gehouden.”

Blijven samenwerken om tweede golf te voorkomen

Tot slot laat Bruinooge weten in zijn brief: “Toch zijn we er nog niet. We willen en moeten een tweede golf voorkomen. Daarom geef ik met dit document niet alleen rekenschap. Ik kijk ook vooruit. Dan zie ik dat wij moeten blijven samenwerken. Om dit virus onder controle te krijgen. Om te zorgen dat onze kwetsbaren veilig zijn. Om het zorgpersoneel niet in de kou te laten staan. Laten we daar samen voor gaan. Zorg goed voor elkaar. Blijf gezond.”