Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Succesvolle tweede Iftar veiligheidsregio in Hoorn: “Zo leggen we verbindingen”

Sociale veiligheid

Een kleine 150 mensen schoven eind maart in Hoorn aan voor de tweede Iftar (vastenmaaltijd) van de veiligheidsregio in successie, dit keer in samenwerking met de Westfriese moskeeën. Het werd een warm samenzijn van mensen uit de moslimgemeenschap, burgemeesters en vertegenwoordigers van de hulpdiensten. Het thema: gezond en veilig leven.

“Waarom is deze Iftar belangrijk? Om te beginnen: de Iftar is geen doel. Het is een middel. Het doel is verbinden. Kijk om je heen en zie hoe divers we zijn. Allemaal mensen bij elkaar, afkomstig uit diverse gemeenschappen. Uiteindelijk willen we op deze manier de krachten bundelen, zodat wij als veiligheidsregio de samenleving goed kunnen bedienen en dat ook burgers hun rol pakken als het gaat om gezond en veilig leven.”

Dit welkomstwoord van Commandant Team Noordkop Mostapha Nazih was de opmaat tot een flitsende reeks presentaties en mini-interviews met betrekking tot de speerpunten in het beleid van de veiligheidsregio. Zo bracht directeur zorg Anke Kortenray in kaart hoe de vergrijzende bevolking steeds meer druk op de zorg legt: 20 procent is 65 jaar en ouder. Directeur Edward-John Paulina van GGD Hollands Noorden sprak in dat verband van “dubbele vergrijzing”: er zijn niet alleen meer ouderen, ze worden ook nog eens ouder. “Ze wonen langer thuis en hebben zorg nodig. Tegelijkertijd hebben we een tekort aan zorgmedewerkers en daalt het aantal mantelzorgers.”

Oplossingen moeten komen van innovaties en samenwerking. Het voorspelde tekort aan huisartsen kan deels worden ondervangen met videoconsulten. Tegelijkertijd moet de samenwerking tussen instanties veel beter worden. Zo moeten consultatiebureau, jeugdzorg en gemeentelijke sociale wijkteams eensgezind optrekken, bijvoorbeeld in het geval van probleemgezinnen. “En we proberen mensen voortdurend bewust te maken: hoe ongezonder je leeft, hoe minder kwaliteit van leven je op hogere leeftijd hebt”, aldus Edward-John Paulina.

Film

Anke Kortenray vertelde dat de veiligheidsregio bezig is een regiobeeld te maken. “Een soort film van de zorgsituatie in de regio”, verduidelijkte ze. Het regiobeeld moet de veiligheidsregio in staat stellen het beleid goed af te stemmen op de praktijk. Ontwikkelingen zoals het groeiende beroep op de ambulancezorg en de komst van steeds meer vluchtelingen worden daarin meegenomen, benadrukte ze. “In de crisisnoodopvang is goede zorg van ongekend belang”, zei ze.

drie mensen op een podium in gesprek

Teamcommandant Team regio Alkmaar Petra Abma sloeg in een presentatie de brug naar eigen huis en haard. “Veilig leven”, zei ze, “gaat voor een heel groot deel over veiligheid in en om het huis, over de leefstijl en over de leefomgeving.” Ze vertelde dat de brandweer vorig jaar 246 keer uitrukte voor een brand, waarvan 177 keer voor een woningbrand. Daarbij raakten 29 mensen gewond en vielen twee doden te betreuren. “Heftige cijfers”, vond ze het, die duidelijk maken hoe belangrijk veiligheid in huis is. Verreweg de meeste branden (26 procent) ontstaan tijdens het koken. “Maar schoorsteenbranden zijn een goede tweede.”

Hoe belangrijk de bewustwording is op dat punt, onderstreepte burgemeester Michiel Pijl van Drechterland. In zijn gemeente brandde de afgelopen winter een monumentale boerderij af als gevolg van een kaars die niet was uitgeblazen. Ook ontstond een woningbrand doordat mensen in hun ijver om te besparen op de gasrekening een terraswarmer in de kamer hadden gezet. “Een beetje opletten en geen gekke dingen doen helpt al bij het voorkomen van brand en het veiliger maken van je eigen leven”, zei hij.

‘Ellendige dingen’

Zijn hint naar de energiecrisis bracht directeur Krishna Taneja tot de opmerking dat er “best veel ellendige dingen tegelijkertijd spelen”. Hij noemde naast het tekort aan energie de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, maar ook de klimaatverandering. “We kijken dagelijks wat er op ons af zou kunnen komen, van stormen tot overvloedige regenval tot droogte en natuurbranden. Daar bereiden we ons zo goed mogelijk op voor.” Hij waarschuwde wel: de tijd dat de overheid alles oplost, ligt ver achter ons. “Als er een crisis van lange duur ontstaat, bijvoorbeeld door stroomuitval, dan moeten mensen vooral voor zichzelf en voor elkaar zorgen.”

drie mensen op een podium in gesprek

Districtschef Sara Cremers van de politie Noord-Holland zei dat de politie steeds meer signalen krijgt “van een samenleving die vol onder druk staat. Alles wat er gebeurt heeft effect op iedereen. We zien over het algemeen dat mensen een wat korter lontje hebben. Er is sprake van veel drank, veel drugs, veel zware aanrijdingen onder invloed, een toename van geweldsincidenten – ook als het gaat om huiselijk geweld.” Samenwerking met andere organisaties wordt voor de politie mede daardoor steeds belangrijker, zei ze.

Ramadan

De deelnemers aan de Iftar waren merkbaar onder de indruk van de verhalen. Voormalig imam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam vertelde over een belangrijke niet-religieuze, maatschappelijke kant aan de ramadan. “Vanuit religieus oogpunt is de ramadan voor de moslimgemeenschap de periode waarin wij ons onthouden van eten en drinken. Maar de maatschappelijke kant is eveneens van groot belang. En dat aspect raakt aan wat nu, hier, vanavond gebeurt: verbinding maken – en tegelijkertijd kennis nemen van zaken die ook voor onze gemeenschap van groot belang zijn.”

eten op een gedekte tafel

Mostapha Nazih was na afloop een tevreden mens. “Het gaat om het leggen van verbindingen, de dialoog op gang helpen, in elkaars wereld kijken. Inhoudelijk lag er een sterk programma vanavond. Maar los daarvan was de avond al meer dan geslaagd toen hij begon. Mensen hebben vanavond de tafel met elkaar gedeeld, kennis met elkaar gemaakt en verhalen uitgewisseld. Zo leggen we bruggen tussen verschillende culturen en gemeenschappen.”

 

Je moet cookies accepteren om deze video te kunnen bekijken.
Ga naar de cookiepagina om cookies te accepteren