Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Samenwerking voor betere aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico

Zorg en Veiligheid
Arrestatieteam haalt verward persoon uit een huis in Bovenkarspel. De ambulance is uit voorzorg opgeroepen

Hoe ga je als samenleving om met verwarde mensen die een veiligheidsrisico vormen? In 2019 zijn grote stappen gemaakt om deze vraag te beantwoorden met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. Dit project streeft naar een verbetering van de aanpak voor een personen met verward gedrag, die kampen met ingewikkelde problematiek, regelmatig met politie en justitie in aanraking aankomen, gevaarlijk kunnen zijn en moeilijk te motiveren zijn voor behandeling.

Brede inventarisatie naar knelpunten en oplossingsrichtingen

Als eerste stap inventariseerde de projectgroep de knelpunten van de huidige aanpak en de oplossingen daarvoor. De leden van de projectgroep spraken met meer dan 130 bestuurders, managers, beleidsmakers en andere professionals van alle zeventien gemeenten en ketenpartners die zich bezig houden met zorg en veiligheid. De uitkomsten van deze inventarisatie staan in een rapport met verbeterpunten op bestuurlijk, uitvoerings- en voorzieningenniveau en een concreet stappenplan om de aanpak te verbeteren. 

Pilot met persoonsgerichte aanpak voor veertigtal casussen

Met het rapport in de hand is het projectteam gestart met de uitvoering van de verbeterpunten. Zo bracht het projectteam alle bedden in klinieken, specifieke woonvormen en opvangplekken in de regio in kaart. Daarnaast zijn ongeveer veertig complexe casussen geselecteerd, waarvoor samen met gemeenten en ketenpartners een persoonsgerichte aanpak wordt ontwikkeld. Hierbij werken professionals uit het gehele zorg- en veiligheidsdomein nauw met elkaar samen onder coördinatie van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Van pilot naar structurele werkwijze

Inmiddels zijn de eerste casusoverleggen gestart. Hoe vaak ketenpartners samenkomen rond een casus zal per individueel geval verschillen. Voordeel is in ieder geval dat de verschillende partners vanuit een persoonsgerichte aanpak gestructureerde en vanuit een gedeeld perspectief handelen. De pilot duurt tenminste tot 1 oktober 2020. Daarna vindt een evaluatie plaats en wordt een vaste werkwijze ontwikkeld, die voor meer casussen kan worden ingezet.