Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Praktijktesten brandweer en HHNK bij wateroverlast

Samenwerking tijdens crisis
Eén van de zeven praktijktesten bestond uit de inzet van de brandweer voor het versterken van een (verzwakte) dijk.

In het weekend van 18 juni 2021 hadden we te maken met hevige neerslag langs de Noordzeekust, en in de regio's Alkmaar, Noordkop en West-Friesland. Naar aanleiding van dit extreme weer gaf het bestuur van zowel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opdracht tot een verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de brandweer en het hoogheemraadschap bij grootschalige wateroverlast.

Hevige regenval

De hevige regenval in het weekend van 18 juni 2021 zette niet alleen talloze straten, maar ook het ziekenhuis in Alkmaar, een winkelcentrum in Castricum en een verpleeghuis in Bergen gedeeltelijk blank. Riolen liepen over, straten stonden blank en onder een brug in Alkmaar werd gezwommen. Onze meldkamer in Haarlem kreeg meer dan 400 meldingen binnen die te maken hadden met water of storm. Vanwege het extreme weer gold van 18.00 uur tot 20.00 uur code oranje in de hele provincie.

Opdracht tot verkenning

In maart van dit jaar kwamen collega's van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen in werksessies om concrete samenwerkingsvormen op het gebied van verkenning en inspectie, urgente dijkversterking en pompmaterieel met elkaar te bespreken.

Zeven praktijktesten

Dankzij de bijdrage van brandweerposten, officieren van dienst en collega's van vakbekwaamheid waren we in staat om al in juni zeven praktijktesten te organiseren: 

  1. Duo-gebiedsverkenning door een brandweerchauffeur en gebiedsbeheerder van HHNK;
  2. Inzet van verkenningseenheden brandweer voor gebiedsverkenning voor HHNK;
  3. Inzet van coördinator verkenningseenheden voor beeldvorming voor HHNK;
  4. Inzet van de brandweer voor het vullen van zandzakken;
  5. Inzet van de brandweer voor het versterken van een (verzwakte) dijk;
  6. Vervoer van materieel van HHNK door een haakarmvoertuig van de brandweer;
  7. Inzet van de brandweer voor het opbouwen van een pomp van HHNK.

Succesvol

We kunnen al zeggen dat de praktijktesten succesvol zijn verlopen. Onze organisaties hebben elkaar beter leren kennen en er is enthousiasme om samen te werken. Door onze samenwerking kunnen beide organisaties elkaar versterken tijdens grootschalige wateroverlast of andere crisissituaties. Binnenkort worden de resultaten in een rapportage opgeleverd, met aanbevelingen voor verdere besluitvorming.