Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Nieuwe werkafspraken bij brand in Penitentiaire Inrichting Zwaag

Veiligere gebouwen
brand in Penitentiaire Inrichting Zwaag

In mei 2016 was er brand in een cel in de Penitentiaire Inrichting (PI) Zwaag. Het vuur sloeg niet over naar omliggende cellen, maar de brand ging wel gepaard met heftige rookontwikkeling. Voorheen redden mensen van de Bedrijfshulpverlening (BHV) gedetineerden uit een met rook gevulde ruimte. Maar de BHV’ers van de PI Zwaag hebben geen beschikking meer over ademluchtapparatuur. Dat betekent dat de BHV’ers bij sterke rookontwikkeling niet meer veilig kunnen werken om gedetineerden te redden.

Nieuwe werkafspraken

In de loop van de jaren zijn er zowel bij de brandweer als bij de PI Zwaag wijzigingen geweest, waardoor het noodzakelijk was om de werkafspraken te actualiseren. Daarom ondertekenden de directeur van de Penitentiaire Inrichting Zwaag de heer Pidakos en teamcommandant Rein Hulst op 21 maart 2018 de nieuwe geactualiseerde werkafspraken. Zo is de oude werkafspraak dat de brandweer niet in aanraking komt met gedetineerden herzien. Bij een evacuatie draagt de brandweer de gedetineerden over aan het personeel van de inrichting. Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de begidsing van de brandweer en de herkenbaarheid van de BHV’ers.

Project ‘Geen Nood Bij Brand’

De volgende stap is de start van het project ‘Geen Nood Bij Brand’. Samen met de Penitentiaire Inrichting Zwaag kijken we vanuit een risicogerichte benadering of en hoe de risico’s bij brand in de PI verder verkleind kunnen worden.