Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Langer en veiliger wonen in eigen huis

Veilig leven
huisbezoek wethouder mbo-student

Gemeente Alkmaar sloot vorig jaar aan bij het project ‘Woongemak is kinderspel’ van de brandweer, Veiligheidsregio Noord- Holland Noord, Rode Kruis en GGD Hollands Noorden. Dit project helpt inwoners om hun woning veiliger te maken. Zij krijgen concrete tips en instructies waarmee ze zelf aan de slag kunnen. In oktober 2022 loopt deze campagne weer.

Doe zelf een woningcheck

Veel valongelukken gebeuren in en om het huis. In dit project draait alles om één doel: inwoners helpen hun woning veiliger te maken, zodat brand en valongelukken worden voorkomen. Om zicht te krijgen op wat er verbeterd kan worden in huis, kunnen inwoners zelf een woningcheck doen. Aan de hand van de Woningchecklist (woongemakiskinderspel.nl) ontdek je in 30 makkelijke vragen of je het risico op brand of ongelukken in huis nog verder kunt verkleinen.

Samen aan de slag

Het zijn vaak kleine klusjes in huis die het een stuk veiliger maken. De website van Woongemak is Kinderspel geeft tips en instructies om die klusjes in een handomdraai te kunnen klaren. Kom je er zelf niet uit? Dan vindt je op de website organisaties in de buurt die kunnen helpen. Wethouder Joël Voordewind is op 13 oktober met een student van het Wijkleercentrum Alkmaar locatie NIKO mee op huisbezoek geweest. Zij legt het huisbezoek af voor haar opleiding Helpende zorg en welzijn van het Horizon College. De studenten hebben tijdens de huisbezoeken een signalerende functie en zijn de oren en ogen van de wijk. In samenwerking met de Veiligheidsregio is daarom een lesprogramma ‘Veilig thuis’ ontwikkeld, met als hoofdonderwerp brand- en valpreventie. Tijdens de huisbezoeken kijken de studenten dan ook naar de brand- en valveiligheid in de woning.

huisbezoek wethouder mbo-student

"Goed om even op de koffie te zijn geweest bij mevrouw Hage in het kader van de campagne ‘Woongemak is Kinderspel’. Even gepeild of ze al een val- en brandpreventie training heeft gehad. We moeten alles doen wat we kunnen om de ouderen zo lang mogelijk mobiel te houden. Deze campagne vraagt hier extra aandacht voor. Blijven bewegen maakt een wereld van verschil voor ouderen, ook voor de sociale contacten."

- Wethouder WMO Joël Voordewind

De gemeente, brandweer, GGD en Rode Kruis doen ook een beroep op alle inwoners om ook elkaar te helpen: doe bijvoorbeeld een woningcheck bij je ouders, vrienden of buren.

Foto: Jan Jong / jjong fotografie