Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Inwonersbelevingsonderzoek: Hoe veilig is jouw buurt?

Veilig leven
Inwonersbelevingsonderzoek

Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord leren we de inwoners van de regio en hun ervaringen en ideeën op het gebied van veiligheid graag beter kennen. Dat doen we door middel van een onderzoek waarin we inwoners vragen hoe zij de veiligheid in hun omgeving beleven.

Veilig wonen, werken en ontspannen: dat doen we samen. ‘Samen hulpvaardig’ is dan ook het motto van onze veiligheidsregio. Als veiligheidsregio hebben we daar een rol in, net als de gemeenten, politie, ziekenhuizen en vele andere organisaties. Maar ook als inwoner speel je een rol in de veiligheid in jouw omgeving, bijvoorbeeld door wat je doet als er zich een noodsituatie zoals een brand voordoet of door het verlenen van eerste hulp als iemand in huis van de trap is gevallen. Samen zorgen we voor een veilige omgeving voor onszelf en onze familie, vrienden en collega’s. Daarom krijgen we graag meer inzicht in de veiligheidsbeleving van inwoners.

Drie keer per jaar een vragenlijst over verschillende veiligheidsthema’s

Drie keer per jaar leggen we de inwoners van Noord-Holland Noord een vragenlijst voor over een specifiek thema op het gebied van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de risico's die zij in hun omgeving ziet en hoe ze omgaan met een crisissituatie. Zie je wel eens onveilige situaties in je omgeving? Wat doe je als je als je een NL-alert ontvangt? Heb je wel eens 112 gebeld en hoe heb je dat ervaren? Inwoners die zich aanmelden voor het veiligheidspanel, krijgen drie keer per jaar de vragenlijst toegestuurd en persoonlijk bericht als de resultaten bekend zijn.

Inbreng van inwoners samen met ideeën van partners en experts als input voor veiligheidsplannen

We vragen zoveel mogelijk mensen die wonen in één van de 17 gemeenten van onze regio de vragenlijst in te vullen en zo hun ervaringen en ideeën over veiligheid met ons te delen. Die input wordt samen met de ideeën van de gemeenten, partnerorganisaties en experts meegenomen bij het maken van nieuwe beleidskeuzes en bij het verbeteren van bestaande veiligheids- en crisisplannen. De uitkomsten van het onderzoek worden teruggekoppeld aan de deelnemers en online gepubliceerd.

Wil jij bijdragen een veilige samenleving? Doe mee aan onze eerste vragenlijst!

In de eerste vragenlijst kun je in 20 vragen met ons delen hoe veilig jij je voelt in jouw buurt, wat jouw ervaring is met mensen met verward gedrag en hoe jij over de jaarwisseling denkt. Door jouw ervaringen en ideeën te delen help je ons beter te worden in het voorkomen en beperken van leed en schade, ook in jouw omgeving. Zo kunnen we ons met inzicht in jouw ervaringen bijvoorbeeld beter voorbereiden op noodsituaties en passend te werk gaan als er zich een incident of ramp voordoet. 

Ga naar de vragenlijst