Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Zorg- en Veiligheidshuis zoekt samen met partners naar ‘onzichtbare’ loverboys

Sociale veiligheid

Per jaar worden zo’n 3000 vrouwen slachtoffer van seksuele uitbuiting in Nederland, de meest voorkomende vorm van mensenhandel. Ongeveer 1300 daarvan zijn minderjarige meisjes, die bijvoorbeeld in handen vallen van loverboys. Deze groep is tegelijkertijd het minst in beeld, want slechts elf procent komt terug in de meldingen (bron: Slachtoffermonitor mensenhandel). Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zet zich samen met ketenpartners in om die ‘onzichtbaarheid’ terug te dringen in onze regio.

Onzichtbare misdaad door beïnvloeding

Niet alleen in de grotere steden vallen minderjarige slachtoffers in handen van loverboys. Ook in onze noordkop komen meldingen van seksuele uitbuiting binnen. Maar: “veel te weinig”, stelt Anton Wildoer, hoofd van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Hoe kan het dat zoveel slachtoffers niet bekend zijn? “Seksuele uitbuiting is een redelijk onzichtbare misdaad, omdat het lastig is meldingen hieraan te koppelen”, licht Anton toe. “Meisjes zijn niet snel duidelijk over hun situatie bij familie, vrienden of instanties, omdat ze onder invloed van hun vriendje of andere jongens geen of onduidelijke informatie geven.”

Scherper zijn op signalementen

Juist omdat het zo lastig te achterhalen is waar de misdaad plaatsvindt, is het van belang om goed te signaleren. Zo zijn er taxichauffeurs die jonge meisjes afzetten bij een huis en een half uur later weer moeten ophalen. Waarom moesten ze zo kort in dat huis zijn? Ook leraren kunnen veranderingen in het gedrag van meisjes zien. Plotseling uitdagende kleding dragen, bijvoorbeeld. Goed signaleren begint bij meer bewustwording over seksuele uitbuiting: wat houdt dit in en wat zijn dan precies signalen? Ook belangrijk: waar kun je vervolgens terecht met jouw vermoedens?

Het Zorg- en Veiligheidshuis schakelt tussen melding en actie

Het Zorg- en Veiligheidshuis is de schakel tussen de melding en de hulp van ketenpartners zoals politie en zorg. Met een signalering kun je altijd terecht bij de politie. Maar ook Veilig Thuis en Watch Nederland zijn meldpunten die strijden tegen seksuele uitbuiting. Zij dragen signalen met een duidelijk strafrechtelijk component over aan het Openbaar Ministerie of de politie. Overige signalen kunnen naar het Zorg- en Veiligheidshuis, om vervolgens met de inbrenger en andere partners, waaronder de politie en de Zorgcoördinator mensenhandel  te beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn voor zowel slachtoffers als daders. In het overleg binnen het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gezorgd voor doorverwijzing naar de juiste hulpverleners.

Project ‘Fake Boys’ in gemeente Koggenland

Het ultieme doel is natuurlijk om seksuele uitbuiting in Nederland te stoppen: dat begint bij meer bewustwording onder jongeren én volwassenen. Anton vertelt dat gemeente Koggenland dit jaar start met het project ‘Fake Boys’. “Er worden jongeren ingezet om te onderzoeken hoe vatbaar minderjarige meisjes én jongens zijn voor mogelijke loverboys. De ‘fake boys’ lopen bijvoorbeeld over de kermis, op zoek naar meiden die wel een keer een fotoshoot willen doen. Ze ontvangen een kaartje en worden later aangesproken op hun welwillendheid om in te gaan op dat aanbod. Het doel is om bewustwording over de eenvoud van misleiding c.q. loverboys te vergroten.”