Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Zorg- en Veiligheidshuis heeft handen vol aan verwarde personen: ’Er zijn echt niet meer gekken’

Sociale veiligheid

Half september bracht het Zorg- en Veiligheidshuis naar buiten dat een groot deel van de casussen over verwarde personen gaat. “In onze regio zijn heus niet opeens meer gekken of tikkende tijdbommen bij gekomen’’, vertelt Anton Wildoer, hoofd van het Zorg- en Veiligheidshuis dat onderdeel is de veiligheidsregio. ,,Maar deze mensen worden, mede door bezuinigingen, steeds beter zichtbaar in de samenleving. Er zijn minder bedden beschikbaar om verwarde mensen te behandelen. Het aantal meldingen van escalaties zal groeien, incidenten zullen waarschijnlijk heftiger worden. Overal vind je tikkende tijdbommen, zelfs op Texel of in kleine dorpjes’’, aldus Wildoer.

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsnetwerk tussen ruim vijftig organisaties, waaronder politie, justitie, zeventien gemeenten en zorg- en hulpinstanties plus corporaties in de driehoek Castricum-Hoorn-Texel. Zij wisselen informatie uit over veroorzakers van overlast en criminaliteit en stellen voor deze mensen, die veelal kampen met meerdere complexe problemen, een plan van aanpak op. Het Zorg- en Veiligheidshuis voert de regie over deze zaken in opdracht van de gemeenten en zorgt dat partijen naadloos samenwerken. De meest exceptionele gevallen waarmee de politie en zorginstanties zich doorgaans niet zo goed raad weten, komen voor een individueel plan van aanpak bij het Zorg- en Veiligheidshuis terecht.