Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

‘Watersnood in West-Friesland’: een succesvolle avond

Samenwerking tijdens crisis
‘Watersnood in West-Friesland’

Op uitnodiging van Stichting Hyperion heeft collega Robert Hössen van team Risico- en Crisisbeheersing op donderdag 23 november 2017 een uitgebreide presentatie gegeven over overstromingsrisico’s in West-Friesland, samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Plaats delict: de kerk van Benningbroek.

Alles weten over het risico op overstromingen in de regio

Stichting Hyperion benaderde de veiligheidsregio en HHNK enkele maanden geleden: ze wilden graag meer te weten komen over het risico op overstromingen in West-Friesland. De stichting laat zich een paar keer per jaar over diverse maatschappelijk georiënteerde thema’s informeren in de kerk van Benningbroek. Mogelijke Watersnood in West-Friesland stond als onderwerp hoog op hun lijstje! Rob Veenman, loco-dijkgraaf, en Robert Hössen, expert Crisisbeheersing RCB, hebben dit daarom samen met Suzanne Moeskops van Communicatie enthousiast aangegrepen.

Thema vanuit twee hoeken belicht

Rob en Robert hebben ieder vanuit hun eigen taak het thema benaderd. Het Hoogheemraadschap vanuit risicobeperkende maatregelen en de veiligheidsregio vanuit crisisbeheersing, handelingsperspectief en risico- en crisiscommunicatie. Ook burgerparticipatie werd nadrukkelijk meegenomen in dit onderwerp, want ook zelfredzame inwoners kunnen en moeten zelfs veel zelf regelen. Het lopende project Impactanalyse Overstroming NW4 is ook toegelicht en met veel interesse ontvangen.

Overstromingsscenario’s in West-Friesland

Vanuit dynamische overstromingsscenario’s in West-Friesland lieten Rob en Robert zien wat de inwoners te wachten kan staan en wat ze dan van de overheid kunnen verwachten. Op de vraag hoeveel mensen een overlevingspakket en/of een transistorradio hebben, ging een meerderheid van de handen omhoog. Bovendien stelden veel mensen vragen, waar uiteraard antwoord op kon worden gegeven. Het onderwerp leeft dus!

Hoog cijfer

De meerderheid van het publiek gaf een 8.5 voor inhoud en presentatie. Voor ons een aanleiding om externe uitnodigingen om meer over ons werk te vertellen zoveel mogelijk aan te grijpen!