Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Nieuwe leerlijn voor basisschoolleerlingen: ‘Brandweer op school’

Veiliger leven

Veel van onze brandweercollega’s geven met veel plezier voorlichting op basisscholen, om kinderen te leren hoe ze brand kunnen voorkomen. De huidige presentatie die zij daarvoor gebruiken, ‘Braaaaand’, zal in het schoolseizoen 2018 – 2019 vervangen worden door de nieuwe leerlijn ‘Brandweer op school’.

Gericht op brandveilig leven

De leerlijn ‘Brandweer op school’ is volledig gericht op brandveilig leven en doorlopend voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Het doel van het lesmateriaal is dat leerlingen bewust omgaan met het voorkomen van brand en weten wat ze moeten doen als er toch brand uitbreekt. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de taken van de brandweer en leren ze over brandveiligheid op school en thuis. Voor alle groepen is de opbouw van het lesprogramma gelijk en komen de thema’s voorkomen, alarmeren, vluchten en bestrijden aan bod. Bovendien bevat de lesstof genoeg digitaal materiaal zoals filmpjes, zodat de kinderen op een zo interactief mogelijke manier leren over brandveiligheid.

Evalueren en brainstormen

Alle voorlichters in onze regio kwamen op 19 december 2017 bijeen om de huidige manier van voorlichten over brandveilig leven te evalueren en te brainstormen over hoe de toekomst van de voorlichting op scholen in Nederland eruit komt te zien. Uit de suggesties bleek dat er behoefte is aan een gezamenlijke beeldbank om filmpjes en foto's te delen. Ook een cursus of training voor het geven van presentaties werd meerdere keren genoemd. Zo willen onze collega’s nóg beter worden in voorlichting geven aan kinderen!