Deze website functioneert optimaal als je instemt met het gebruik van tracking cookies. Als je hier toestemming voor geeft, kun je ook de YouTube-video’s bekijken die op deze website worden getoond.
Je leest hier meer over in onze cookieverklaring.

Veilige campings en recreatieparken dankzij controles en advies

Veiligere gebouwen

De zomervakantie is weer in aantocht en dat betekent dat weer heel veel mensen een huisje of tentje opzoeken om te genieten van strand, zee, bos of andere recreatiegebieden. Helaas is de combinatie van droog weer, barbecue en een onbekende omgeving ook een brandgevaarlijke. De gemeente Schagen heeft de brandweer daarom gevraagd te helpen de brandveiligheid van de vele recreatieparken in de gemeente te beoordelen. Hoe controleer je de brandveiligheid op campings en recreatieparken? Dat gaat niet zo makkelijk als in gebouwen zoals scholen of zorginstellingen, waarin een brandmeldinstallatie gevestigd is.

We schreven al eerder over het belang van controles op brandmeldinstallaties in gebouwen. Met een goed werkende brandmeldinstallatie kan brand in een school, winkel, bedrijf of zorginstelling snel ontdekt worden. In totaal zijn er 60 campings en recreatieparken in de omgeving van de gemeente Schagen. Die zijn logischerwijs niet met één installatie brandveilig in te richten. Een brand in een recreatiepark kan wel snel uit de hand lopen, zeker als bijvoorbeeld sprake is van een bebost gebied waarin recreatiewoningen vrij dicht op elkaar staan.

Jan Stoop en Marc Komen, brandweermedewerkers van team Midden, nemen deze controles op zich. Zij onderzoeken specifiek twee aspecten van brandveiligheid: “We bekijken op ieder park hoe het gesteld is met de brandveiligheid. Onze eerste aandacht gaat uit naar de bereikbaarheid voor hulpdiensten en of er genoeg waterpunten aanwezig zijn om een eventuele brand te blussen”, legt Jan uit. “Hier schrijven we een rapport over dat teruggaat naar de gemeente Schagen. Het is vervolgens aan de gemeente om gevolg te geven aan aangedragen verbeterpunten.”

“Er staat wettelijk weinig vast voor campings en recreatieparken”, vertelt Jan. “Omdat er weinig op papier staat is het soms moeilijk de urgentie van brandveiligheid aan te tonen bij eigenaren van parken of recreatiewoningen”. Om het belang van brandveiligheid te benadrukken, wordt daarom na iedere controle een voorlichting aangeboden. Dit ligt in handen van een collega van Jan en Marc: Leo Bakker. Hierin neemt hij alles mee wat te maken kan hebben met brandveiligheid op en in het park en op en in de recreatiewoningen. Bijvoorbeeld of de ruimte tussen de recreatiewoningen niet te krap wordt door het bouwen van schuurtjes. Ook geeft Leo voorlichting over het brandveilig gebruik van recreatiewoningen: of er rookmelders zijn geplaatst, of er een vluchtplan is en hoe je gasflessen veilig gebruikt. Recreatiepark de Luwe Stek in Waarland is nu als eerste gecontroleerd. De wens is om alle 60 parken voor de zomer te controleren.