Deze website functioneert optimaal als je instemt met het gebruik van tracking cookies. Als je hier toestemming voor geeft, kun je ook de YouTube-video’s bekijken die op deze website worden getoond.
Je leest hier meer over in onze cookieverklaring.

Samenwerken op de Waddenzee

Samenwerking tijdens crisis

De Waddenzee is een prachtig, uniek natuurgebied. Een natuurgebied dat om bescherming vraagt, zeker als er incidenten of rampen plaatsvinden.

We moeten incidenten op het water heel anders aanpakken dan op het land. Als veiligheidsregio hebben we hulp nodig van meerdere partijen, zoals het Kustwachtcentrum en de KNRM. De Waddenzee is gemeentelijk ingedeeld, dus verschillende gemeenten werken ook samen. Er zijn zelfs afspraken gemaakt met Duitsland. In de Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW) leggen we onze gezamenlijke afspraken goed vast.

Sinds kort hebben we onze aanpak bij incidenten en rampen, zoals beschreven in deze regeling, aangepast. Naast een bestuurlijk en tactisch overleg zijn er twee operationele werkgroepen. De eerste werkgroep houdt zich bezig met planvorming, brengt risico’s in kaart en zorgt voor een actueel dekkingsplan van alle hulpdiensten bij een incident. De tweede werkgroep houdt zich bezig met opleiden en oefenen van functionarissen en diensten. De focus ligt op het verbinden van alle partijen zodat we een incident snel en goed kunnen bestrijden.