Deze website functioneert optimaal als je instemt met het gebruik van tracking cookies. Als je hier toestemming voor geeft, kun je ook de YouTube-video’s bekijken die op deze website worden getoond.
Je leest hier meer over in onze cookieverklaring.

Overheid en industrie beschermen Den Helder samen met schuim

Goede hulpverlening

De veiligheidsregio, Marine, gemeente en Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) werken in Den helder samen aan de veiligheid. Een mooi voorbeeld is de preventieve inzet bij een marinefregat van een mobiele schuimblusinstallatie.

De mobiele schuimblusinstallatie die bij brandweerkazerne Den Helder is gestald, is preventief ingezet op het marineterrein. De Officier van Dienst Brandweer van de veiligheidsregio had de installatie laten komen in verband met lekkage van helikopterbrandstof op het fregat Zr. Ms. De Ruyter.

De preventieve inzet is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen verschillende partijen in Den Helder op het gebied van veiligheid. De installatie wordt bediend door de brandweer van de veiligheidsregio, maar is eigendom van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). En werd in dit geval opgeroepen om de marinebrandweer bij te staan.

De brandweer hield de installatie achter de hand voor het geval de gelekte brandstof tot ontbranding zou komen. Met de installatie kan een vloeistofbrand worden geblust door een oppervlak in no-time met een laag schuim te bedekken. De marine kon de gelekte brandstof uiteindelijk veilig opruimen.

De installatie is in januari 2016 in gebruik genomen. Het is een van de concrete resultaten van de samenwerking tussen veiligheidsregio, Marine, gemeente Den Helder en de NAM. Deze samenwerking is gebaseerd op het benutten van elkaars kracht en expertise: geen dingen dubbel doen, maar elkaar versterken.